Utbildning

Ingen bild

Essä med Rousseau i fokus

Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt   Rubrik som syftar på huvudtesen Tack vare forskning och teknisk utveckling kan vi idag ha ett högt välstånd. Alla kan äta sig mer än mätta och vi kan…

Läs mer

Ingen bild

Inför högskoleprovet: Engelsk läsförståelse (ELF)

Högskoleprovets avsnitt om engelsk läsförståelse ingår i den verbala delen och är uppbyggd som ett flervalstest. Detta delprov består normalt av åtta texter, några korta, andra lite längre. På varje fråga följer fyra möjliga svar…


Ingen bild

Att ta körkort – Steg för steg

Att ta körkort är en lång och dyr process men det är verkligen värt mödan för de som lyckas. Det underlättar inte bara transport i vardagen utan ökar även antalet jobb som går att söka…