Att ta körkort – Steg för steg

Att ta körkort är en lång och dyr process men det är verkligen värt mödan för de som lyckas. Det underlättar inte bara transport i vardagen utan ökar även antalet jobb som går att söka på arbetsmarknaden. Här presenteras vägen till körkortet.

Körkortstillstånd

Oavsett om den person som tänker ta körkort har planerat att köra privat eller på en körskola måste ett körkortstillstånd beställas. Detta är därför den första punkten att göra på väg mot ett eget körkort.

Det är två blanketter som ska fyllas i för att kunna ansöka om detta tillstånd vilka heter ”ansökan om körkortstillstånd och ”hälsodeklaration”.  Den första går att fylla i själv medan hälsodeklarationen även kräver ett intyg från en optiker som bevisar att synförmågan är på den nivån att det inte är trafikfarligt. Syntestet genomförs med eventuella hjälpmedel exempelvis glasögon vilket betyder att detta inte är ett hinder för körkort.

Efter att dessa två blanketter och intyg skickats in ska 220kr betalas in till Transportstyrelsen som därefter, vid godkännande, skickar ut körkortstillståndet. När personen har detta är det lagligt att påbörja övningskörning både privat och via körskola.

Handledarkurs och handledarskap

De som väljer att endast övningsköra på en trafikskola behöver inte gå någon hanledarkurs eftersom trafikskoleläraren har de intyg som behövs för att bedriva trafikskolan. Vid privat övningskörning behövs däremot denna kurs.  På handledarkursen ska både den som vill ta körkortet samt dess handledare vara med. När den är avklarad är det möjligt att söka handledarskap vilket är ett slags godkännande att kursen genomförts och att handledare har de kriterier som krävs för att vara handledare. Detta kostar 170kronor.

Teori och praktik

När blankettarbetet är klart är det dags för den del som oftast upplevs svårast, teorin. Även den går att läsa helt privat eller på trafikskola. Däremot behövs inte några separata intyg för att göra denna del privat istället för att ta hjälp av en utbildad körskolelärare.

Även om många skulle klarat av att studera hemma upplever de att det är lättare att gå till trafikskolans lokal och göra frågor på datorn. Detta eftersom det både ger studiero, då det inte finns annat som stör, och hjälp att få av lärare när man kör fast. Men det ena utesluter inte det andra utan det brukar alltid rekommenderas att man tränar både hemma och på trafikskolan oavsett om det gäller teori eller praktik.

Riskettan

När personen själv anser att han/hon är redo för uppkörning är det dags att ta nästa steg vilket är den obligatoriska riskettan. Om personen kör på trafikskola brukar lärarna planera in detta moment några lektioner innan de anser att personen är helt klar med utbildningen.

Riskettan består av en halvdag teori om de stora riskfaktorerna när det gäller bilkörning dvs trötthet, droger, alkohol och andra faktorer som påverkar körningen starkt negativt.

Halkbanan

Om riskettan är den teoretiska delen av riskutbildningen så är halkbanan den praktiska. Att boka och genomföra en halkbaneövning går att göra själv även om många gör det genom en trafikskola. Många gånger är det till och med billigare att anmäla sig genom en trafikskola då de har avtal med dessa banor.

Halkbanans funktion är att föraren ska uppleva vinterväglagets sämre sidor. Här ska personen köra i en viss hastighet och träna på att styra bilen i olika situationer på det mycket halkiga underlaget. För de som inte tidigare kört på isigt underlag blir detta en aha-upplevelse vilket också är meningen med utbildningen.

Boka och genomför körkortsprovet

Efter att reglerna ändrats för några år sedan är det nu obligatoriskt att boka teoriprovet samtidigt som det praktiska provet bokas. De olika proven måste även genomföras inom en tidsperiod av 14 dagar och personen måste börja med teoridelen. Oavsett resultat på teoridelen ska det praktiska provet genomföras och fås godkänt på någon av delarna gäller detta i två månader. Om den andra delen även blir godkänd inom denna period är körkortet i hamn. Om inte måste både teori- och praktikprovet genomföras ännu en gång.

Grattis – Du är nästan i mål

De som klarat av både teori- och praktikprov får direkt en blankett (Bevis om körkort) av personen som godkände uppkörningen. Detta gäller som lagligt körkort och bevisar att man tagit sig hela vägen fram till sitt mål. Det enda som kvarstår är att vänta in det riktiga körkortet som sedan ligger otroligt bra i plånboken – för resten av livet.