Essä med Rousseau i fokus

Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt  

Rubrik som syftar på huvudtesen

Tack vare forskning och teknisk utveckling kan vi idag ha ett högt välstånd. Alla kan äta sig mer än mätta och vi kan välja mellan 10 olika bilmodeller, se på 100 kanaler och leva längre än någonsin. Vi får det bara bättre och bättre och kan därmed njuta av livet allt mer. Eller?  Allt har även en baksida och det har vårat samhälle också. En baksida som en dag slår tillbaka mot oss då jorden resurser tagit slut och krigen handlar om att kontrollera drickbart vatten. En baksida som redan Rousseau uppfattade för 200 år sedan och kanske har hans tankar aldrig varit mer aktuella än idag.

 Inledning som för läsaren in på ämnet. Lyfter kort fördelar nackdelar och nämner huvudtesen i sista meningen.

Rousseau – Vågade gå mot strömmen

Bland många av de stora upplysningsfilosoferna klev Rousseau fram som en bakåtsträvande konservativ person när han hävdade att teknisk utveckling inte alls var bara till människans fördel -snarare tvärtom. Han såg att utveckling gjorde att människan blev allt mer egocentrisk och tänkte bara på sig själv. Detta samtidigt som ett habegär växte ju mer man fick. Att stilla hungern på materiella ting gick alltså inte utan skapade bara en större hunger. Det var kring detta som hans filosofi växte fram där han menade att människan behövde komma tillbaka till sitt ursprung mer. Att inte se träd och växtlighet som kronor och ören utan som något fantastiskt att njuta av. Att inte låta pengar vara det som styr livet utan istället bry sig om varandra och stanna upp i livet och njuta av vad naturen har att ge oss människor.

Förklara en av hans tankar

 Å ena sidan är det lätt att hålla med honom. Det är ju tack vare ( eller på grund av) den tekniska utvecklingen människan idag gör ett betydligt större ekologiskt fotavtryck i världen än någonsin förrut. Det är samma tekniska utveckling som skapat massförstörelsevapen och farliga kemikalier. Men samtidigt har det aldrig funnits så få fattiga i världen som nu, allt fler går i skolan och flera sjukdomar är i stort sett utrotade. Lyfta fördelar nackdelar

Mycket pekar på att det blir bättre så frågan är bara om det pris vi betalar med den tekniska utvecklingens baksidor är värd att betala för att nå dessa positiva framsteg. En liten slutsummering

 Skulle det blir bättre om man följde Rousseau syn på livet? Koppla ihop det mot förra stycket Med ett fokus på jämlikhet och att alla ska behandlas lika. Där alla ska få bestämma (allbestämmande) istället för att några få ska bestämma över många. Där alla bryr sig mer om kollektivet än om individen.  En ny Rosult tanke I teorin låter det bra och visst skulle det vara bra om vi kunde fokusera mer på varandra än på rikedom. Men fungerar det i praktiken?  Fördel och nackdel

Frågan är kanske inte om det skulle bli bättre utan om det ens är möjligt att genomföra denna förändring. Är vi villiga att ge upp våra personliga valfrihet för att alla andra ska få det bättre? Inte som det ser ut idag. En liten slutsummering

 Idag ses det som positivt om man pratar om miljö och att man ska värna om varandra istället för att ha ekonomiskt seende i allt. Miljökonferenser hålls och galor för världens barn men samtidigt lever svensken på ett sätt som gör att det skulle behöva tre jordklot om alla levde som vi. Kanske pratar vi mer än vad vi egentligen handlar. För att prata är populärt men skulle någon verkligen göra slag i saken och sätta lagar som gör att vi begränsar vår konsumtion och tvingar oss till att inte avguda pengarna så skulle det bli revolution. Den person som skulle driva igenom lagarna skulle bli ensam, utstött och dö fattig – precis som Rousseau. Alltid kul med knorriga liknelser. Måste inte vara perfekta.

 Så nog är det sant – Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt. Men lika sant är det att människan i grunden är för egocentrisk för att kunna leva efter hans filosofiska ideal.  

En avslutning där man tar upp sin tes igen och gärna lämna lite öppet för tolkning.

 Ett exempel av laxhjalpen.com i Gävle. För övriga läxhjälpsföretag i Sverige – Se läxhjälpen.com