Nyord – Håll dig uppdaterad inför kommande högskoleprov


Varje år presenterar Språkrådet en lista på ord som vuxit fram under föregående år. Det är alltså inte ord som än så länge kommit med i Svenska Akademins Ordlista utan snarare ord som enbart används i talspråk och som speglar samhällsutvecklingen.

Institutet samlar in ord genom att läsa tidningar, se på TV och lyssna på radio. Dessutom kan privatpersoner kontakta Språkrådet och komma med förslag på vilka ord som bör lyftas fram i kommande års nyordsredovisning.

Nyord 2012

Detta är några av de ord som var med på nyordslistan från 2012 och dess betydelse:

Grexit – Ett sammandraget ord av Grekland och Exit och som benämner landets eventuella utgång från EMU.

Hackaton – Även detta ord är en sammansättning av två redan förekommande ord dvs verbet ”att hacka” samt maraton. Det är en tävling eller enbart en utmaning exempelvis inom ett företag som ofta pågår i flera dygn. Under denna tid ska programutvecklare och datatekniker försöka lösa ett specifikt problem. Ett hackaton kan även vara en tävling bland datahackare då de utmanar varandra att hacka en speciell hemsida eller företag.

Henifiera – Att byta han/hon mot att istället skriva hen.

Kramtjuv – En ficktjuv som kramar sina offer och samtidigt länsar deras fickor.

Zlatanera – Att dominera något extremt. Detta efter svenska fotbollstjärnan Zlatan Ibrahimovic som gjorde 4 mål på England 22:e november.

Se de äldre…

Det kan tyckas att dessa ord är konstgjorda och enbart skildrar det år de började användas. Men det är just på detta sätt som ord växer fram och sedan får en sådan stark mark i svenska språket att de till slut lyfts in i SAO. De som tvekar på detta kan t.ex. se på nyord från år 2000 där några av följande ord var med.

Cookie – En textfilm som visar var en person varit på internet.

Karriärcoach – En person som har till yrke att hjälpa andra framåt i deras karriär

Messa – Att skicka SMS

Vinstvarning – Vanligt förekommande innan årsrapporter för företag blir offentliga. Med en vinstvarning talas det om att vinsten troligtvis kommer bli betydligt lägre än förväntat.

Att tänka långsiktigt

Att läsa på samtliga nyord från 2012 i hopp om att dessa ska vara med i högskoleprovet under 2013 är något optimistiskt. Orden har ännu inte fått tillräckligt fäste i svenska språket för att de ska få vara med i detta prov. Men det betyder ändå inte att nyorden ska lämnas helt utanför i förberedelserna för provet.

Det är snarare viktigt variera sitt sätt att förbereda sig för just orddelen. Det går att göra genom att läsa mycket facklitteratur, dagstidningar och tex läsa årets och föregående års nyord.

Det kan vara lätt att tro att den bästa träningen för orddelen är att läsa SAO utan och innan men det sätter inte orden i sitt sammanhang vilket även gör det svårare att minnas dess betydelse. Det är därför betydligt bättre att angripa ordförståelsen från flera olika håll för att på så vis knyta ihop sammanhang, lära sig hur nya ord byggs upp och se likheter mellan olika ordformer.

Lycka till på ORD-provet och glöm inte att rocka fett ! Den som inte vet vad det betyder får titta på nyordslistan från år 2000…