Regler för Pelota

Pelota är egentligen inte en specifik sport utan ett familjenamn för ett antal sporter där samtliga liknar upplägget i bollsporten squash. I likhet med den sporten ska man slå en boll mot en vägg och försöka få motståndaren att inte nå bollen efter att bollen studsat i väggen.

Utrustning i Pelota

Den spelplan som Pelota spelas på är vanligtvis mellan 30 och 54 meter lång men bredden är alltid densamma dvs 15 meter. Detta går att jämföra med squash som har en plan som är 9,75 meter lång och 6,4 meter bred. Tack vare banans storlek passar Pelota mycket bra till att spela dubbel dvs i lag.

En annan skillnad är att Pelotaplanen inte har fyra väggar som Squashplanen. I detta fall saknas nämligen den högra väggen. Istället är det endast en linje som markerar var planen slutar.

Istället för racket bär spelarna en korghandske som kallas för xistera. Utöver det har spelarna hjälm för att skydda sig mot den hårda bollen som väger 125-140 gram.

På golven finns det 14 zoner markerade med streck över spelplanen. Den zon som är längst fram kallas för nr 1 och därmed är den längst bak nr 14.

Spelet startar

Den spelare som ska serva börjar med att studsa bollen en gång varefter den slungas iväg med korghandsken mot väggen. Vid serven måste bollen först studsa i främre väggen och därefter måste bollen studsa i någon av zonerna mellan 4 och 7. I annat fall räknas det som felserv.

Den andra spelaren ska sedan fånga bollen och slunga iväg den mot väggen. Ett kritiskt moment är när spelaren fångar bollen eftersom fånget och kastet ska ske i ett och samma moment. Stannar spelaren till i rörelsen eller gör den för långsamt kan domaren döma poäng till det andra laget.

Bollen måste kastas efter att den maximalt studsat en gång. Det är även helt enligt reglerna att ta emot och kasta på volley.

Poäng i Pelota

Om en spelare misslyckas med serven delas poäng ut till andra laget.

Om en spelare misslyckas med att ta emot och kasta iväg ett godkänt kast delas poäng ut till andra laget. Detta gäller även om bollen behålls för länge. Ett exempel på misslyckat kast är även om bollen kastas utanför planen.

Poäng kan även delas ut om en spelare är i vägen eller på annat sätt stör motståndaren. De som har spelat squash vet att detta sker relativt ofta och med två spelare i vardera lag i Pelota är det förståeligt att det även finns regler för detta i denna bollsport.

Lycka till !