Vad är konverteringsoptimering

Genom konverteringsoptimering kan du höja konverteringsgraden på din webbsida, men vad är då konverteringsgrad och konverteringsoptimering? Konverteringsgrad kan beskrivas som ett verktyg för att mäta den andel av besökarna på din webbsida som verkligen genomför en handling som du önskar att de gör. Begreppet används främst för webbsidor inom e- handel, men det kan förstås finnas andra webbsidor där du önskar att besökarna gör något annat än bara tittar. Det kan handla om att fylla i formulär, eller kanske registrera sig för nyhetsbrev eller liknande. Genom att göra en konverteringsoptimering kan du öka andelen av besökare som utför någon av de saker du vill, och det grundläggande målet med detta är naturligtvis att öka försäljningen.

En konverteringsoptimering syftar i första hand till att göra din webbsida så användarvänlig som möjligt, så att fler väljer att handla där. Det finns många faktorer som påverkar hur kunden upplever en webbsida. Tyvärr räcker det inte enbart med att erbjuda bra varor till bra pris. Webbutiken måste också ge kunderna positiva upplevelser rakt igenom. Varor och produkter ska vara väl synliga, och det ska vara lätt att hitta all information som kan behövas. Eventuella köp och andra aktiviteter måste vara lätta att genomföra, och det får inte finnas några ”trösklar” någonstans som kan ställa till problem för en potentiell kund. En konverteringsoptimering går alltså ut på att göra din webbsida till den bästa kunderna kan hitta. Man kan säga att konverteringsgraden på en hemsida är ett mått på framgång. Ju högre användarvänlighet en sida har, desto högre konverteringsgrad har den också, därför att inga kunder behöver misslyckas med att genomföra ett köp eller en registrering.

Det kan vara svårt att hitta alla fällor och trösklar på sin egen webbsida, och därför kan det vara ett bra drag att ta hjälp med konverteringsoptimeringen. Visserligen kan du hitta en rad råd och tips som kan vara till god hjälp, men det är ändå oberoende ögon som ser bäst. Om du anlitar hjälp får du hos CROBono först en ordentlig genomgång av din webbsida, där alla eventuella problem tas fram och gås igenom. Du får en lista på alla problem man funnit, och du får också råd och tips om hur du ska kunna förändra de aktuella problemen. Ibland kan det handla om att du behöver lägga till bilder, eller bara disponera om lite i dina sidor. Men det kan också vara mer genomgripande förändringar. Det beror naturligtvis på hur din sida ser ut, och hur hög konverteringsgrad du har idag.