Sägner om fullmånen

Fullmånen har alltid varit en del i sägner och myter. Allt från berättelser kring hur förtrollningar brutits till hur varulvar blivit till. Idag är det få som tror på dessa myter men fortfarande är det många som tycker sig bli påverkad av fullmånens krafter. Viss forskning pekar även på att man kan få dålig sömn de nätter som den stora månen håller sig framme. 

Bli varulv

Orsaken till att människan förvandlas till varulv varierar i olika myter. Enligt vissa naturreligioner handlar det om att en varg övertar en människas kropp medan det för vikingarna handlade om att en djurande tog sig in i en kämpe och förvandlade människan till t.ex. en björn eller varg.

Under medeltiden kopplades så fullmånen till varulvens framväxt. Visserligen kunde en varulv bli till genom magi eller överenskommelser med djävulen men en person som sovit under fullmånen en fredagsnatt kunde likväl förvandlas till detta väsen. 

Påverkar oss till att bli mer aggressiva

Enligt vissa myter ska människan bli mer aggressiv vid fullmåne. Detta är en förlängning på myten om varulven där människan förvandlas till ett aggressivt djur. Få tror på varulvsteorin idag men fler anser att de blir påverkade åt det aggressiva hållet. Enligt denna myt ska berusningen bli större av alkohol och våldsbrotten öka.  För att slå hål på denna myt gjordes en undersökning i Karlstad där antalet anmälda brott räknades under olika månfaser. Ingen av studierna visade att antalet våldsbrott ökade under fullmånens tid.   

Kvinnan som fick månen att bli snäll

En gammal berättelse om månen handlar om att den kom ner till jorden varje gång det blev fullmåne. Väl nere på jorden letade fullmånen upp en oskuld kvinna som han (framgår inte kön på månen egentligen) tog med sig tillbaka upp på himlavalvet. Där fick sedan kvinnan tyna bort.
Men så hände det en gång att fullmånen såg en samekvinna som åkte skidor på fjället. Månen tyckte att det var en mycket vacker kvinna och bestämde sig för att hon skulle bli den kvinna som skulle följa med denna gång. Men det var lättare sagt än gjort. Hon gömde sig och sprang undan ända till hon hade tagit sig hem till sin kåta igen.  Dit in kunde inte fullmånen ta sig utan fick snällt vänta utanför. Kvinnan stack ut huvudet och pratade med månen.

Hon lovade att hon vid varje fullmåne skulle visa sig för honom men då på ett villkor – att han slutade att ta med sig vackra kvinnor till himlavalvet. Fullmånen ville så gärna se samekvinnan att han lovade detta. Ett löfte som han uppenbarligen hållit för än så länge är det ingen som hävdat att en kvinnlig familjemedlem har rövats bort av månen. 

Idag – Sömnen blir påverkad

Det var ett forskarteam från Schweiz som bestämde sig för att forska på sömnrubbningar vid fullmåne och resultatet blev något sensationellt. Visserligen är det många som säger att de känner av detta men några bevis hade inte tidigare kunnat läggas fram. Men det teamet kom fram till var att sömnrubbningarna var större just de dagar månen var full.

De hade låtit 33 personer sova under kontroll i ett rum som de inte haft möjligheten att se ut från. Därmed kunde de inte heller se om det var fullmåne eller inte.  Sedan genomfördes mätningar under månens alla olika faser samt under en längre period för att öka tillförlitningsgraden.

 I genomsnitt visade det sig att det tog ca 5 minuter extra för försökspersonerna att somna och att de sedan även sov ca 20 minuter kortare.  Utöver det mättes hjärnverksamheten vilket även bevisade att djupsömnen blev sämre. Den del av hjärnan som påverkas av djupsömnen blev 30% mindre påverkad  och utöver det minskade även halten av melatonin dvs det hormon som vanligtvis går under namnet ”sömnhormon”.

 Exakt varför människor sover sämre kunde de däremot inte bevisa. Detta i likhet med de sägner som finns kring månen. Att man kunde bli varulv tack vare fullmånen visste folk – men varför var det svårt att bevisa.