Naprapat, Kiropraktor eller sjukgymnast – vem ska jag gå till?

Under vintern är det allt för många som halkar till på en isfläck som gömt sig under en lätt snötäcke. Det behövs inte ens att personen ramlar för att skada ska uppstå utan ett hastigt ryck kan räcka för att smärtan blixtsnabbt ska slå till. Men var söker man hjälp för detta?

Bor du i Stockholm och vill bli manipulerad av en kiropraktor, eller försöker du bli smärtfri i Uppsala, eller är du ute efter ett träningsprogram i Haparanda?

Oavsett var du bor är det viktigt att veta vem man ska vända sig till. En del går till hälsocentralen som i de allra flesta fall skickar vidare personen inom vårdkedjan. Andra går till kiropraktorn, sjukgymnasten eller naprapaten.

Vad är det för skillnad på dessa tre yrken och var ska man gå med sin skada?

Det finns högskoleutbildning för både naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster. Så på den punkten skiljer sig de inte åt. Alla har utbildning och blir legitimerade av socialstyrelsen.

Däremot skiljer sig deras primära uppgifter åt.

Kiropraktorn- Mobilisering

Kiropraktorns uppgifter går till största delen ut på att mobilisera och manipulera. Med det menas att man ser till att alla delar i kroppen sitter som de ska. Det kan finnas en mängd orsaker till att en person har ont i sin kropp. En av dessa kan vara att någon kroppsdel är ur led och då kan kiropraktorn hjälpa till med sin spetskompetens. Det kan även vara att lederna inte ligger som de ska och på så vis ”nöter” på en annan led eller muskel. Är problemet något av detta kan man få hjälp här.

Naprapaten – Med bredden

Naprapaten arbetar också med mobilisering men utöver detta även massage, stretchning och mjukgörande behandling. Här kan patienten alltså få hjälp även om det inte är något som är ur led. Det kanske räcker med en behandling för att mjuka upp musklerna för att smärtan ska släppa.  Eftersom naprapaten erbjuder ett bredare utbud av behandlingsmetoder är det lättare för dem att hitta en metod som passar. Detta i jämförelse med kiropraktorn som är fokuserad på mobiliseringen.

En naprapats första uppgift är att minska smärtan hos personen och identifiera varifrån den kommer. När detta är genomfört går de till nästa steg vilket är att se till att smärtan inte återkommer. Det kan resultera i att personen ska göra ett träningsprogram, genomföra daglig stretchning eller återkomma med jämna mellanrum för att få professionell behandling.

Är åkomman arbetsrelaterad kan de även ge tips på hur arbetet kan förändras för att undvika att smärtan ska komma tillbaka igen. Det kan tex vara ett kontorsbord som är höj och sänkbart eller inläggsulor i skorna.  I detta fall tangerar naprapaten in på arbetsterapeutens arbetsområde. Beroende på patientens behov kan därför naprapaten hänvisa till en arbetsterapeut som kan följa med ut på arbetsplatsen för att hitta fler sätt att undvika smärta.

 

Sjukgymnasten – Allmän kunskap

Sjukgymnasten arbetar ännu bredare men kan fördjupa sig inom något ämne. De som går till en sjukgymnast ska kunna komma och få en allmän bedömning och därifrån gå vidare. Sjukgymnastens primära arbetsverktyg är träning och stretchning. De som är specialiserade inom ett område kan självklart utnyttja detta vilket gör att en patient kan möta sjukgymnaster som både jobbar med mobilisering, akupunktur och kroppsmedvetenhet.

Mellan dessa tre arbetsgruper är sjukgymnasten och naprapaten mest lika varandra i arbetssätt.

 

En sak som skiljer sig åt mellan sjukgymnaster och naprapat/kiropraktor är att de flesta sjukgymnaster arbetar kommunalt eller i landsting medan naprapater och kiropraktorer är vanligast i privat regi.  Det resulterar i att köerna oftast är betydligt kortare hos dessa.

Vilken ska man välja?

Då kiropraktorn är mycket smal i sitt arbetssätt väljer många att gå dit när de är säker på vad smärtan kommer från för orsak. Det kan tex vara en återkommande åkomma som behöver rättas till i kroppen.

Att man väljer en sjukgymnast eller naprapat är lite beroende på eget intresse, form av skada samt hur lång tid man har möjlighet att vänta i vårdkön.