Att jämföra Elpriser

Att jämföra priset på en vara i en affär mot vad samma vara kostar i en annan affär är väldigt enkelt. Antingen går man och tittar på prislappen eller så jämför man priset med hjälp av någon av de många prisjämförelsesidor som finns på nätet. Det är enkelt och snabbt.

Tyvärr är det inte lika enkelt att välja rätt elbolag. Många upplever avtalen krångliga att förstå sig på och dessutom rör sig priset hela tiden vilket gör att en jämförelse ena dagen inte behöver visa sig vara bäst en vecka senare.

Det finns sidor på nätet som jämför elpriser på de leverantörer du kan ha där du bor men det du själv behöver ta ställning till är vilket sorts avtal som passar dig bäst. Detta är helt individuellt vilket gör att dessa sidor inte kan avgöra denna fråga.

Rörligt Elpris

Att ha rörligt elpris kan vara det billigaste alternativet förutsatt att personen är aktiv och byter elavtal ofta och hela tiden följer var det är som billigast för stunden. Fördelen är att uppsägningstiden är kort och att man därför kan byta så fort som priset är billigare hos en annan leverantör.

Att välja rörligt elpris har två nackdelar. För det första kräver det engagemang från personen för att priset ska hållas nere. För det andra är det väldigt riskabelt. Skulle elpriset skjuta i höjden blir elräkningen betydligt högre för de som sitter med rörligt elpris än de som bundit upp det på en längre period.

Att ha rörligt elpris är som att rörlig ränta på huslånet. Det kan vara väldigt lönsamt men samtidigt skapar det en oro som många till varje pris vill undvika.

Korta avtal

De korta avtalen sträcker sig exempelvis tre månader. Priset på elen justeras utefter säsongens pris vilket gör att det är billigast på vår och sommar och dyrast på vintern. De som väljer dessa korta avtal kan visserligen slappna av något mer än de med rörligt elpris men samtidigt måste man vara beredd att jämföra elpriser ofta för att sedan byta avtal flera gånger per år.

Med andra ord kräver det ett engagemang från kunden vilket de flesta elkunder saknar.

Ett års-avtal

Genom att binda elpriset på ett år behöver man inte oroa sig för extremt kalla vintrar eller att räkningen ska vara väldigt olika från vinter till sommar. Dessutom är fördelen att avtalet går att förändra varje år.  Samtidigt ser många det som negativt att det behöver uppdatera sitt avtal så ofta som en gång per år vilket gör att de hellre väljer nästa alternativ.

Tre års-avtal

Att binda elpriset på tre år är det absolut vanligaste. De som väljer detta upplever det skönt att inte behöva oroa sig för att elpriset ska röra sig under denna tid samtidigt som de inte behöver bry sig i att byta avtal på tre år.

Fem års-avtal

Det längsta en privat konsument kan binda sitt elpris på är fem år. Detta brukar vara lite dyrare än exempelvis treårsavtalet. Detta eftersom elbolaget måste gardera sig mot de oförutsägbara förändringarna i elpriset under fem år. Att gissa sig till hur priset kommer att utveckla sig är betydligt lättare för tre år framöver än fem år.

Mixat avtal

Det kan vara irriterande att se hur lågt det rörliga elpriset är när man själv sitter på ett femårsavtal med betydligt högre pris på kWh. Ett sätt att undvika denna situation är att välja något av de mixade avtalen på marknaden. Detta är ett avtal som är relativt nytt men som har blivit mycket populärt bland konsumenterna.

Med ett mixat avtal betyder det att en del av avtalet är bundet till ett fast pris medan en del följer det rörliga avtalet. De som väljer detta får ta del av nedgångar och uppgångar på elprismarknaden men har samtidigt försäkrat sig  om att det inte kommer påverka kostnaden lika mycket som om de bara hade haft rörligt.