Halkfria golv – en säkerhet för oss alla

Ett plant och glansigt golv kan se väldigt lyxigt ut men många gånger är dessa välpolerade golv extremt hala. Detta oavsett om det handlar om plast, klinkers eller trä. Med lite vatten på golven blir de flesta material hala och kan därmed bli orsaken till stora personskador.

Om skadorna sker i hemmet täcker den personliga olycksfallsgarantin men om det sker på ett företag eller annan offentlig miljö kan kommunen eller företaget bli skadeståndsskyldigt.

För att mäta hur halkfria golvär används flera olika metoder. Dessutom finns det andra faktorer som går att påverka för att minska halkan på golvet.

Halkvärde

För att ett halkfritt golv ska uppnå den europeiska standarden krävs två separata tester.  Den försa är ett test där en släde dras på golvet och där friktionskoefficienten som minst får vara 0,30. Det andra testet fungerar på samma sätt men med den skillnaden att underlaget först behandlas med tvål och vatten.

Pendeltestet

Genom att placera en artificiell häl på en pendel går det att testa golvets friktion under en lång period. Under hälen sitter en normal gummisula vilket ska symbolisera en vanlig sko.  Sedan rör sig pendeln över ytan och ju mer friktion som golvet har desto starkare måste pendeln jobbar. På detta sätt går det att mäta hur halksäker golvet är.

I de fall som detta värde skrivs ut på golvet ska man leta efter ett värde över 36 då det är den säkraste gruppen. De som har värde mellan 0-24 har mycket hög halkvärde, 25-35 medel och däröver låg.

Strävhet på ytan

Med ytsträvhet menas att ytan har ett mönster som sticker upp något. Det behöver inte vara synligt men påverkar ändå genom att minska halkrisken. Man använder då en mikrosträvhetsmätare som ger ett resultat i micron. Under 10 betyder att golvet har hög halkfaktor, 11-20 medel medan över 20 betyder att golvet har en strävhet som är preventiv mot halka.

Ramp

Ramptestet är det mest konkreta test som genomförs eftersom det efterliknar verkligheten bäst då det krävs en människa för att genomföra testet. Golvet täcks då av olja och placeras i en förutbestämd vinkel. Därefter ska en person försöka stå kvar på golvet.  Det går även att genomföra detta barfota och då täcks golvet enbart med vatten.

Snubbelfaktorer

Det spelar inte någon roll hur halkfritt golvet är om golvet inte sitter ordentligt eller om inredningen gör att det är lätt att snubbla. Det kan tyckas självklart att golvet ska sitta fast men när det gäller äldre plastmattor är det inte ovanligt att de lossar i hörn och där de råkat ut för en skada.

Vatten

Att få bort vätan är A och O för att undvika halka. Det är speciellt svårt i bad- och våtrum. Men det som går att göra är vara noga med att skärma av mot vattenkällan så att vattnet inte skvätter ut på golvet. Att sedan ha ett något sluttande golv gör att vattnet snabbare rinner undan. Det behöver inte vara många graders lutning för att resultatet ska bli betydligt bättre än om vattnet får vara stillastående.

De som har ett halkfritt golv, tar bort eventuella snubbelfaktorer, skärmar av vattenkällan samt har en sluttande golv har gjort vad de kan för att motverka halka. Sen kan alltid oturen vara framme ändå – den kan man inte påverka.

För att mäta hur halkfria golv är används flera olika metoder, som du kan läsa mer om hos Altro