Vikten av att göra årlig översyn på sin bilförsäkring

I jakten på att minska kostnaderna för bilen är det många som jämför och söker en riktigt billig bilförsäkring. Det är en bra väg att gå men det man ska komma ihåg är att jakten inte är slut när man hittat en försäkring man är nöjd med. Ska man hela tiden ha den billigaste och mest passande som finns på marknaden behöver man nämligen göra en årlig översyn.  Det finns nämligen faktorer som förändras årligen. Faktorer som kan göra att man bör byta försäkringsbolag eller teckna tilläggsförsäkringar.

Har man tecknat en försäkring så gäller det avtal man skrivit under tills något nytt skrivs under. Med andra ord kan det inte förändras år från år. Däremot är det två saker som kan och kommer att förändras. För det första är det bilägarens egna behov. Trots att man inte byter bil så kan behovet av tilläggsförsäkringar vara olika. Dessutom finns alltid frågan om man ska ha trafik-, halv-, eller helförsäkring. Allt beror på ekonomi och vilket försäkringsskydd man är i behov av.

När det gäller de egna förutsättningarna kan även antalet andra försärkingar spela in. Det är nämligen lätt att få rabatt om man samlar många försäkringar hos samma försäkringsbolag. Den som tecknar en bilförsäkring behöver nödvändigtvis inte ha några andra försäkringar. Man kanske fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. Men bara något år senare har man både hem-, olycksfall-, sjuk-, och drulleförsäkring. I detta fall kan det vara ekonomiskt smart att ha bilförsäkringen på samma bolag.

Det andra som kan förändras är priset. Varje år har försäkringsbolagen möjlighet att justera priset vilket till de allra flesta fall sker uppåt. Så även om man jämfört bilförsäkringar noggrant i jakten på den billigaste bilförsäkringen så är det inte säkert att man har rätt ett år senare. Priset kan ha gått upp medan det gått ned

En årlig översyn är alltså att rekommendera.