Kontokredit eller kreditkonto?

Är kontokredit och kreditkonto samma sak? En del kreditbolag anser det då de använder orden på samma sätt och även beskriver en och samma kreditform med bägge dessa ord. Men det finns en fundamental skillnad. I alla fall om man ser på hur dessa krediter från början var utformade. Åsikten om vad skillnaderna är mellan kontokredit och kreditkonto delar däremot fortfarande både skribenter och kreditbolag. Här är ett sätt att kategorisera dessa:

Kontokredit

Man kan i detta fall utgå från att grunden är ett konto – med en kredit. Du kan exempelvis ha ett konto på en bank som du använder för vardagliga inköp. När du gör ett köp med ditt kort dras pengarna från detta konto. Men skulle det vara tomt på kontot när en kortdragning sker kommer krediten att aktiveras. Därmed kan inköp ändå genomföras. När det kommer in pengar på kontot igen kommer krediten automatiskt regleras. En aktiv kredit som alltså automatiskt aktiveras när kontot belastas med ett högre belopp än som finns i saldo.

Kreditkonto

I detta fall kan man utgå ifrån att det är en kredit – med ett tillhörande konto. I exemplet ovan visas hur kontot är det fundamentala och krediten används via detta konto. Men ett kreditkonto är det istället krediten som ligger i fokus.

Du ansöker om krediten på valfritt belopp. Får du den beviljad finns pengarna tillgängligt på ett konto som nås på företagets hemsida. För att använda krediten behöver du gå in på sidan och välja hur stort belopp som ska betalat ut till ditt föranmälda konto. Någon automatisk aktivering av krediten finns alltså inte. Samma dag, eller dagen efter, kommer pengarna vara utbetalda till kontot.

Likheterna finns

Det är lätt att förstå varför begreppen används på olika kreditformer då de har flera likheter. Både kreditkonto och kontokredit är en flexibel kredit som används när man har slut på pengar. Man kan utnyttja krediten upp till gällande kreditbelopp och så fort en inbetalning skett till krediten kan samma belopp ännu en gång användas inom krediten. Man betalar även ränta på bägge dessa låneformer från första dagen som krediten utnyttjas och inte en krona så länge som krediten inte utnyttjas.

Den fundamentala skillnaden är när och hur krediten aktiveras. Kontokrediten aktiverar krediten automatiskt så fort man försöker dra pengar från ett tomt konto. Detta medan man måste göra ett aktivt uttag på ett kreditkonto.