Kan maten påverka minnet?

Är minne något som kan påverkas av mat och motion? Eller är det enbart minnesövningar som kan påverka hur bra vi minns något? Det finns olika åsikter om detta. Många anser att vad vi äter även påverkar vårt minne. Det som då främst nämns är fria radikaler och Omega 3.

De livsmedel som anses vara bra för hjärnan, och därmed gör att man kan få bättre minne, är de som skyddar hjärnan mot fria radikaler. Främst är det antioxidanter och då speciellt flavonoider. Inte oväntat hittas antioxidanter i frukt och grönsaker.

Så påverkas kroppen av fria radikaler

Bland annat när omvandling av energi sker i kroppen kommer fria radikaler att produceras. Det i sig är inte negativt. Däremot kan produktionen bli för stor vilket exempelvis kan ske vi stress, kraftiga virusinfektioner, gifter m.m. I det fall som kroppen inte kan hantera alla fria radikaler namnges detta med att kroppen utsätts för oxidativ stress. Bland annat påskyndar det kroppens åldrande och påverkar cellerna negativt. Då antioxidanter skyddar kroppen från fria radikaler skapas alltså ett extra skydd när vi äter bär, frukter och grönsaker som har hög halt av detta.

Antioxidanter skyddar kroppen mot oxidativ stress

Så påverkas hjärnan av essentiella fettsyror

Det handlar inte bara om att skydda hjärnan för att bevara den kapacitet som byggts upp under åren. Rätt livsmedel kan även ge förutsättningar för hjärnan att byggas upp och därmed förbättras. Här spelar essentiella fettsyror en viktig roll.

Hjärnan består främst av fett och då främst fleromättat fett. Får man i sig för lite fleromättat fett kan detta alltså vara negativt för utvecklingen av hjärnan och dess funktion. De fetter som kroppen därmed är behov av är Omega 3 vilka finns i tre olika varianter.

Omega 3 ALA finns främst i olika växter. I likhet med att grönsaker är viktigt för att få i sig antioxidanter så tillför grönsakerna även Omega 3 till kroppen.

Omega 3 DHA finns främst i olika havsdjur. Ofta nämns fisk som nyttigt och bra för de som vill förbättra sitt minne. Det man därmed hänvisar till då är att fisk innehållet Omega 3 DHA vilket därmed påverkar hjärnan positivt.

Även Omega 3 EPA finns  i havsdjur. Ser man dess effekt är det bättre att få sig de två förstnämnda varianterna av Omega 3 än ALA.

Omega 3 bygger upp hjärnan och är positivt för dess funktion