Att välja Gratis kontantkort

Att få ett gratis kontantkort är väldigt enkelt och smidigt. De går att beställa på nätet genom olika telefonoperatörers hemsidor eller de sidor som sammanställer alla operatörers erbjudanden.

Men frågan är vilket man ska välja och varför?

Det första man bör ta ställning till är vilken operatör som kontantkortet ska vara kopplat till.

Täckning

Det finns en rad olika punkter man kan ha i åtanke när en gratis kontantkort ska beställas. Det enda som är säkert är att priset inte är avgörande eftersom det just är gratis.

Täckningen bör däremot vara en av de viktigaste punkterna. Det spelar inte någon roll vilka avtalsvillkor, prisplaner eller bonusar som bolagen erbjuder så länge som det inte går att utnyttja telefonen. De som bor i en större stad behöver aldrig vara orolig för täckningen men man bör ändå tänka över var och när telefonen kommer att användas under året. De som pendlar kanske även vill ha täckning de sträcker som åks i bil eller på tåg – även om det är i skogsområden och eller mellan bergsknallar.

En del väljer att beställa kontantkort från två olika operatörer. Det kort som passar bäst i staden används vardagligt medan det som har bäst täckning utanför stadsgränserna används när de åker till sommarstugan eller liknande.

Alla operatörer har täckningskartor där de visar var de har täckning. Men lite inte blint på dessa utan testa själv. Det visar sig allt för ofta att operatörerna är lite väl positiva när de berättar hur deras nät når ut.

Vem och var ska du ringa?

Om täckningen ska avgöra vilken operatör man ska välja är svaret på frågan ”vem och var ska du ringa?” avgörande för vilken av de som fortfarande är aktuella som ska väljas. De som ringer normalmycket inom Sverige och inte specifikt till en och samma operatör kan välja fritt men är det något av detta som är annorlunda bör de olika kontantkortens prisnivåer jämföras mer noggrant.

Det som är viktigt att komma ihåg är att flera operatörer även erbjuder flera olika kontantkort. De går alla att beställa gratis på nätet och har alla den täckning som operatören erbjuder. Det som skiljer dem åt är prisbilden. De olika kontantkorten är nämligen framtagna för att passa för olika kunder.

Comviq har tex ett kontantkort som efter att det laddats ger fria samtal och fria sms inom samma operatör. De som däremot är i behov av ett kontantkort som är billigt att ringa med utomlands ska istället köpa Comviqs kort som heter Amigos.

Välj efter den kommande månadens samtal

De kunder som har varit in till en affär som säljer telefoner och abonnemang har säkert mött en försäljare som kan ta fram kundens senaste faktura och därefter avgöra vilket kontantkort eller abonnemang som skulle vara billigast. Men försäljaren bygger då endast sin värdering på hur kunden tidigare har ringt – inte hur framtiden ser ut. De presenterar ett abonnemang som för dagen låter mycket billigt per månad. Det de inte lägger med i beräkningen är att kundens telefonvanor kan ändras under abonnemangstiden och att det då kan vara väldigt svårt att byta.

Kontantkorten har flera fördelar som därmed inte lyfts fram. För det första är det gratis att byta kontantkort oavsett om det är efter en månad eller sex månader som kunden vill göra detta. Det tillkommer aldrig någon förflyttningskostnad även om man byter operatör. Tvärtom erbjuder många operatörer en bonus om man som kund byter till dem från en annan operatör.

För det andra kan kunden välja ett kontantkort som passar för kommande månad. De flesta vet om de behöver ringa mycket utomlands inom den kommande månaden eller om de har ett behov att ringa en enskild person extra ofta. Däremot är det näst intill omöjligt att idag veta hur samtalsbehovet är långt fram i framtiden.

De som startar med ett gratis kontantkort och sedan väljer att fylla på det med olika kontantladdningar varje månad kan därmed ta del av kontantkortets stora fördel av flexibilitet och därmed kostadsbesparing.