MC-försäkring – en översikt

Normalt består en MC försäkring av tre delar: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och omfattar mc-förarens ansvar gentemot andra trafikanter (detsamma gäller för exempelvis bilförare). Hel- och halvförsäkringar är frivilliga och omfattar skador, brand, stöld, bärgning och rättsskydd. Normalt väljer man försäkring utifrån fordonets ålder och vad man normalt använder fordonet till.

Precis som med många andra försäkringar kan det vara svårt att välja MC-försäkring. Det finns en uppsjö av bolag, priser och försäkringsformer att välja mellan och man kan ibland få göra lite efterforskningar för att hitta den typ av försäkring som passar bäst. Man ska också tänka på att olika motorcykelmodeller kräver olika försäkringar. MC-förarens ålder och kön, samt motorcykelns skick och storlek är också faktorer som spelar in när man väljer MC-försäkring.

Varför är det viktigt med en MC-försäkring?

Motorcyklar är dyra fordon – både i inköp och i drift, särskilt nu när bränslepriserna är höga. Det är alltid klokt att försäkra något som är dyrt, så att man är ekonomiskt skyddad om något skulle hända och motorcykeln blir stulen, är inblandad i en olycka eller om den går sönder. Den obligatoriska trafikförsäkringen är till för att täcka ekonomiska kostnader som uppstår om skador tillfogas andra trafikanter i händelse av trafikolycka – oavsett vem som orsakat olyckan. Råkar man köra på någon med sin motorcykel och om personen skadas, utgår ersättning ur trafikförsäkringen tillhörande den som körde motorcykeln. Och tvärtom – blir du som MC-förare påkörd kan du få ersättning genom trafikförsäkringen som tillhör den som körde på dig. Detta är ett lagstadgat skydd och saknar man den får man inte framföra sitt fordon på svenska vägar. Är man som MC-förare orsak till en singelolycka, till exempel om man kör av vägen eller kör in i en lyktstolpe, utgår inte ersättning genom trafikförsäkringen. I ett sådant läge är det bäst att på förhand se till att man redan har tecknat en hel- eller halvförsäkring.

Helförsäkring eller halvförsäkring

En helförsäkring har som huvudsakliga syfte att se till att man som MC-förare får ersättning för skador på sin egen motorcykel, i händelse av olycka. En sådan MC-försäkring brukar täcka de flesta kostnader som kan uppstå om man äger och använder en motorcykel: exempelvis skadegörelse, stöld, om motorcykeln börjar brinna, skador vid en trafikolycka och bärgning. Enkelt uttryckt är helförsäkringen en MC-försäkring med extra allt. Är man nybliven ägare till en motorcykel som man planerar använda flitigt och är rädd om, är helförsäkring den bästa sortens MC-försäkring.

En halvförsäkring kan vara ett bra alternativ om motorcykeln är lite till åren eller om den inte används alltför mycket. Står motorcykeln normalt parkerad i ett låst garage passar halvförsäkring också bra, jämfört med en helförsäkring. En halvförsäkring kostar normalt ganska mycket mindre än en hel, men så täcker den inte heller alla de moment som förknippas med användandet av motorcykeln. Dock innefattar halvförsäkringen ett rättskydd, som kan täcka för rättegångskostnader om en tvist uppstår i samband med exempelvis köp eller försäljning av motorcykeln. Normalt täcks även stenskott av halvförsäkringen, så att man kan få ersättning om man måste byta ut motorcykelns kåpglas.

Vad kostar en MC-försäkring?

Precis som villkoren
för de olika MC-försäkringarna skiljer sig åt, är naturligtvis kostnaderna för en MC-försäkring också väldigt olika. Man ska dock inte luras att tro att den dyraste försäkringen är den bästa försäkringen – alla har olika förutsättningar och därmed passar olika försäkringar olika MC-förare. Det kan vara bra att veta att olika typer av motorcyklar kräver olika försäkringar och att exempelvis sportigare modeller normalt belastas med dyrare MC-försäkringar.

Priset på en försäkring utgår normalt från hur länge föraren har haft körkort, förarens ålder, motorcykelns märke och motor, samt hur den är uppställd nattetid (parkeras den på gatan blir försäkringen garanterat dyrare). Om man är ute efter en så billig MC-försäkring som möjligt kan det löna sig att jämföra olika bolag. Ett tips är att börja med att kolla med det försäkringsbolag där man redan är kund och har försäkrat exempelvis sitt hus eller sin bil. Många bolag erbjuder rabatter och/eller bonusar till kunder som samlar alla sina försäkringar på samma ställe