Varför väljer vissa att inte ha hemförsäkring?

Av det stora utbud av försäkringar som finns hos försäkringsbolagen är troligtvis hemförsäkringen den som går att hitta hos flest hushåll. Det är en bred försäkring som ger ett grundligt skydd för både person och egendom. Ändå finns det de som inte har denna försäkring, antingen har de valt bort den med flit eller så är det mer slarv och ovetskap som gör att den inte tecknas. Orsakerna är många men resultatet är detsamma om olyckan skulle vara framme dvs allt för ofta ekonomisk katastrof för privatpersonen.

”Jag känner mig trygg ändå, här sker inte några inbrott”

Ett vanligt missförstånd, när det gäller hemförsäkringar, är att den endast skyddar hemmets ägodelar. Av den anledningen väljer vissa personer bort den eftersom de bort långt ut på landet dit varken gäster eller tjuvar hittar. De har aldrig behövt låsa sin dörr och låter nycklarna sitta i bilen över natten.

De som resonerar så har visserligen rätt att de inte är behov av hemförsäkringens del som täcker stöld. Det de inte är medvetna om att är att försäkringen täcker betydligt mer än så.

”Jag har inte några dyra saker och reser inte.”

En hemförsäkring består av flera olika delar. Den skyddar saker i och utanför hemmet, skador på huset samt består av ett reseskydd och ett personligt skydd gällande överfall och rättstvister. Att resonera som rubriker säger håller inte i längden eftersom hemförsäkringen är mycket mer än bara skydd för saker och på resan. Att skydda sina saker med larm och lås är förhållandevis lätt. Att inte behöva använda reseförsäkringens skydd är också lätt då den bara gäller på resor. Men att personligen vara säker på att man aldrig blir stämd av någon eller misshandlad är betydligt svårare.

Det är den delen som dessa människor glömmer och troligtvis kommer ångra stort den dagen det händer något.

”Men jag står skriven på en annan adress”

Under studietiden är det många som fortfarande står skrivna på sina föräldrars adress medan de studerar på annan ort. De hyr en liten studentlägenhet och tänker att de är försäkrade genom deras hemförsäkring på den adress de står skrivna. Visserligen kan rättsskyddet täcka ändå men skulle en brand uppstå i huset på grund av personens oaktsamhet är risken att personen blir skadeståndsskyldig. Eftersom hemförsäkringen endast täcker det hem och de personer som är bosatta på den adress som försäkringen är tecknad på ska man teckna försäkring utefter var man bor.

”Det är så dyrt”

För de som bor ensam i en normalstor lägenhet kostar en hemförsäkring mellan 100-200 kronor på er månad. Dessutom går det att få studentrabatt för de som studerar vilket gör att de betalar ca halva priset under studietiden. Med tanke på hur mycket försäkringen täcker är detta troligtvis den billigaste försäkringen att ha i jämförelse mot dess kostnad.

 

Glömska

”Minnet är bra men kort” säger många och skyller på det när det visar sig att de inte tecknat någon hemförsäkring. Visserligen kan man skylla på det om olyckan är framme men likväl kommer det att slå hårt mot ekonomin om huset brinner ner eller datorn blir stulen.

Hemförsäkring bör vara det första som ordnas vid flytt och de som vet om att de har dåligt minne får lägga ansvaret på någon annan.

Okunskap

En del invandrare som kommer till Sverige kommer från länder där försäkringar endast är något för de rika. De har själva aldrig haft någon och bär med sig denna erfarenhet med sig till sitt nya land. I detta fall är det främst de kommuner som tar emot invandrarna som har ansvar att förmedla kunskapen om vad som är viktigt att tänka på i Sverige.

” Min bostadsrättsförening har en försäkring som täcker mitt hus”

De som bor i en bostadsrätt är försäkrade genom den bostadsrättsförsäkring som bostradsrätten har. Den försäkringen täcker bland annat tak- och vattenskador. Det är då lätt att tro att man inte behöver teckna någon egen hemförsäkring. Men det är fel ur två aspekter.

För det första är självrisken 10.000-tals kronor på denna försäkring vilket privatpersonen får betala om de vill att försäkringen ska ersätta skadorna. För att undvika det ska ett bostadsrättstillägg tecknas till hemförsäkringen.  För det andra består försäkringen, som tidigare nämnts, av så många fler delar som då också väljs bort.