Golfbollarna spelar även stor del in på resultatet

 

Alla som spelar golf vet att det är en rad faktorer som påverkar hur resultatet blir på den runda som spelas. Dagsform, väder och tur är olika från gång till gång men över tid är det framförallt tre saker som är avgörande. Spelarens skicklighet, materialet dvs. bra kvalité i klubbor och golfbollar samt standarden på banan. Det sistnämnda är något man som spelare inte kan påverka men skickligheten kan tränas upp och valet av att köpa högkvalitativa klubbor och bollar kommer att löna sig i längden.

För nybörjare handlar det i första hand om att träna upp en tydlig och stabil sving som man sedan använder över hela banan. Denna kan övas upp på ranch då mängder av golfbollar slås ut mot markeringar som visar hur långt slaget blivit. Även om många lockas ut på banan tidigt så är det på ranchen som många timmar ska läggas för att skapa goda förutsättningar till bra resultat.

Hur duktig golfspelare man är så kan man alltid förbättra sig. Det kan vara på närspelet, i bunkerspelet eller annat. Alla utvecklas och har möjligheterna att hela tiden förbättra sitt spel.  Men det finns även vägar att gå för att få hjälp på traven.

Att spela med riktigt bra klubbor inser alla att är avgörande om man ska pressa ner handikappet de sista stegen. Men lika viktigt är det att spela med riktigt bra kvalité på sina golfbollar. Dessutom handlar det om att välja rätt boll beroende på hur man spelar.

Hur vet man vilka golfbollar som man ska satsa på?

Första steget är att välja boll utifrån vad man behöver förbättra. Titleist är en av de mest kända tillverkarna av golfbollar och de erbjuder ett kort frågeformulär på sin hemsida. Genom detta kan man kartlägga sitt spel för att sedan få veta vad för slags bollar man behöver satsa på.

Det första man får fundera över om det är långspelet eller närspelet som är den svaga punkten. Sedan vilka andra svagheter som finns exempelvis inspel mot green och utslag från Tee. Sista är att avgöra om man vill spela med en mjuk känsla eller med en hårdare som skapar längre slag.

Oavsett vilket märke på golfbollar som man prioriterar så är frågorna ett första steg att använda sig av för att kartlägga sitt spel.

När man sedan har kartlagt behovet finns en rad golfbollar att välja mellan för just detta spelsätt. Även om man kan läsa recensioner, höra med andra och lyssna på proffs så handlar det i slutändan om vad man själv upplever i spelet. Det är därför en stor fördel att köpa några bollar från olika märken och göra minst en testrunda. Ett sätt att göra detta test på är att köpa begagnade bollar från exempelvis www.njgolf.se. Eftersom man även kan köpa golfbollar i extremt bra skick från dem är det bra sätt att hålla nere kostnaderna på bollarna till provrundan.

Ta sedan med scorekort och anteckningsblock och notera varje slag. Man bör prova sig fram på olika delar av banan, från Tee till green. Men största fokus bör ligga på inspel mot green och i närheten av green.

Närspelet viktigast

Orsaken att man främst bör fokusera utprovandet av bäst golfbollar på närspelet handlar om två saker.

För det försa är det flest antal slag som sker per bana med just sådana slag. Utslaget med drivern är det slag som sker överlägset minst antal gånger. Sedan kommer slag in mot green och puttar. Ju lägre snittscore man har desto högre andel av slagen kommer att vara puttar. Vid ett snittscore på ca 80 är det ungefär lika många puttar som inslag per bana.  Enligt en uträkning av Titleist har man 37 slag mot green, 34 puttar och enbart 14 driverslag om man spelar med ett snittscore på 85 slag.

Det andra orsaken till att man bör fokusera på närspelet är att skillnaden på längden mellan olika golfbollar (vid driverslag) inte varierar speciellt mycket. Även här har Titleist genomfört undersökningar och det har visat sig att skillnaden i genomsnitt är 3-5 meter mellan olika modeller.

Med andra ord är det på bättre närspel som man framförallt kan förbättra sitt score vid val av rätt golfboll.