Att välja rätt löparskor

Vilka löparskor du bör köpa handlar främst om hur ditt löpsteg ser ut. Av den anledningen har de flesta sport- och skobutiker ett löpband som de låter kunderna springa på för att de ska kunna analysera löpsteget. Det som framförallt är viktigt att kontrollera är hur foten sätts ner på marken och sedan rullar framåt eftersom det är avgörande för hur löparskon ska vara uppbyggd.

En annan sak som rekommenderas är att ta med sig sina gamla löparskor och visa personalen. De kan då se hur dessa slitits och dra slutsatser över hur den nya skon bör vara byggd för att ge bäst stöd åt foten. 

Det finns fyra kategorier av uppbyggnad av sko och dessa beror på hur steget ser ut.

 Supination – Med detta menas att steget börjar med att hälens yttersida sätts ner mot marken. Foten kommer sedan vara så vinklad under hela rullningen framåt vilket gör att skon påverkas övervägande mest på utsidan. De som har ett sådant löpsteg behöver en sko som är uppbyggd efter detta och man bör alltså fråga efter en löpsko för de som har supination. 

Neutral – Det neutrala löpsteget kallas även för naturligt vilket betyder att steget börjar med att hälen landar mot marken med utsidan. Sedan rullar steget över till att bli mer neutralt dvs. foten vinklas något in mot kroppen. 

Lätt överpronation – Om man har lätt pronation betyder det att vinkeln mot kroppen är något större vid stegets slut än vid neutral. Det behöver inte vara mycket men tillräckligt för att löparskor för lätt pronation ska köpas. 

Kraftig överpronation – Detta är i likhet med lätt överpronation att foten vinklas mer än normalt mot kroppen i slutet av steget. Däremot är det så kraftigt att foten behöver speciella skor för just kraftig överpronation. Är pronationen ovanligt stor kan till och med inlägg behöva köpas för att motverka detta. 

Klicka här för att hitta de löpskor som passar sin löpstil.

Dämpning på löparskor

Nästa steg man behöver ta ställning till är hur mycket dämpning som löparskon ska ha. En bra löparsko är vanligtvis dämpad både framtill och baktill men det finns även de varianter som inte har någon dämpning alls. En modell försöker få löparen att få känslan att man springer barfota även om det är en sko man har på foten. Dessa kallas just för barfotaskor och är en relativt ny trend på löparfronten.  Tanken är att man ska utnyttja kroppens egna dämpande funktioner och fördelen är även att man stärker muskler på bland annat vader och leder. Men man bör däremot vara försiktig eftersom det kan medverka stora påfrestningar på en kropp som vanligtvis är van att det ska sitta dämpade skor på fötterna. 

Vad som är bäst gällande dämpning är främst en smaksak.  Generellt kan sägas att de löpare som har ett mycket drivet löpsteg och lägger stort fokus på löparkänslan väljer de skor som är lätta och har tunn sula.

 Det bästa rådet som går att ge är att låta någon annan komma med expertutlåtande. Det betyder inte att man måste köpa skorna i en fysisk butik. Du kan lika gärna vara att kontakta personal på en onlinebutik exemepelvis www.lopskor.com/ som specialiserat sig just på löpskor.