Bästa formen på en mattermos

I utbudet av mattermosar på marknaden så är i stort sett alla runda. Varför?

Logiskt sett skulle en mattermos kunna vara fyrkantig och mer lik en matlåda eftersom den har dess funktion. Den som vill utnyttja matlådetermosens fördelar lägger maten i den för att hålla den varm eller kall. Sedan hålls värmen/kylan i ca 5 timmar vilket gör maten god att äta vid lunch. Dessutom är öppningen så stor att det är lätt att äta ur den. Men det hade varit ännu enklare om den hade varit formad som en låda.

Det finns framförallt två orsaker till att formen inte är lik en matlåda. För det första har det med tätheten att göra. Med ett skruvlock är det betydligt lättare att få tätt än med ett snäpplock. Visst, det finns matlådor som håller tätt trots snäpplock också men då kommer vi till andra punkten.

Ett skruvlock håller även värmen bättre eftersom locket då kan skapa en tjockare del mot luften utanför. Jämför detta mot ett platt lock på en matlåda som enbart är några millimeter tjock.

När det gäller värmen finns det även en till faktor som spelar in. Om vi utgår från att alla modeller har samma K-värde (det värde som anger isolationen) så håller den runda bättre värme än den fyrkantiga. Detta så länge som de har samma längd.

En mattermos på en liter kan antingen vara 1*1*1*1dm dvs som en tärning. Eller så kan den vara ca 1,2dm gånger i diameter och 1 dm hög. Mängden blir det samma men ytan blir mindre på den cirkulära. Med mindre area utåt blir termosen mindre påverkad av yttre värme/kyla.

Skulle dock mattermosen tillverkas högre skulle den fyrkantiga faktiskt vinna. Det handlar alltså inte om exakt vilken form utan det är en annan faktor man ska titta på.

Den överlägset bästa formen (för att få så liten area som möjligt ) är klotet. Hur man än räknar och i vilken storlek det än är vinner det mot sina konkurrerande former. Med andra ord handlar det om att matlådetermosen ska se ut som ett klot så mycket som möjligt. Det bästa vore att tillverka den som en boll men det kanske inte säljer så bra… Nästa steg är att tillverka rund men med platt botten för att den ska kunna stå. Nu börjar de likna en mattermos…

Så den bästa formen är klotmässigt ur värmesynpunkt. Bästa formen ut ätsynpunkt är fyrkantig. Men för att mixa dessa två blir den bästa formen en låg och bred rund termos. Helst av allt ska diametern och höjden vara lika. Då är den så lik ett klot som det går utan att förlora allt för mycket i funktion.mattermos