Likheten med att trada aktier och valutor

En stor mängd av Sveriges befolkning köper och säljer aktier flera gånger varje år. De flesta genom aktiefonder men allt fler har fått upp ögonen för aktiehandel de senaste 20 åren. Fördelen med aktiehandel är också dess nackdel dvs kursen går mycket mer upp och ner än vid handel med fonder. Under de senaste åren har även fler blivit intresserade av att köpa och sälja valutor för att på detta sätt tjäna pengar – även om inte alla lyckas…


Valutorna går upp och ner likt aktiekurser och det finns framförallt två likheter.

Om en aktie köpt i ett litet företag tags en större risk (och chans) än om aktier köps i stora bolag. Ett litet företag kan gå i konkurrs bara av att de tappar sin största kund vilket skulle resultera i att aktiekursen skulle störta. Samtidigt kan kursen röra sig uppåt tiotals eller hundratals procent om de får en stororder. När det gäller riktigt stora företag är de inte lika beroende av enstaka händelser vilket gör att kursen är mer stabil.

När det gäller valutor är det samma sak. En stor valuta rör sig mindre än de små. De som vill investera långsiktigt och stabilt kan ha koll på dollarkurs och Eurokurs för att sakta och säkert köpa på sig valutan när den ligger lågt. De som istället vill ta större risk, och chans, köper grekisk valuta eller spansk och hoppas på en snabb återhämtning i dessa länders ekonomi.

En annan sak som liknar aktiehandel är att kurserna påverkas av varandra. När ett stort företag faller följer ofta de små med. Detta beror på att många småföretag är beroende av de stora företagen och deras ordrar. När det gäller valutan är det därmed många småvalutor som följer USD när den går upp och ned. Detta eftersom de är beroende till stor del av den amerikanska ekonomin. En del länder har även valt att binda sin valuta mot USD.

 

Vad är då bäst att handla med, aktier eller valutor? Det viktigaste är att man handlar med det man har intresse för och vill följa. Målet är ändå det samma – att tjäna pengar.