Hur välja bäst bilförsäkring?

Allt för många låter priset vara helt avgörande när de ska välja bilförsäkring. De använder någon jämförelsesida på internet och tar sedan det bolag som erbjuder det absolut lägsta priset. Men det finns betydligt fler faktorer som bör vägas in. Dessutom har det allt för ofta visat sig att den bilförsäkring som är billigast inte är billigast i längden.

Premie kontra självrisk

De som väljer en bilförsäkring med absolut lägsta premien får också vara beredd på att detta betalas igen på något annat sätt. Försäkringarna som kostar lite mindre erbjuder alltså något sämre avtal. En av de punkter som brukar skilja sig mot de dyrare är självrisken. Att ta den billigaste bilförsäkringen som har en hög självrisk och tänka att ”olyckan är ändå aldrig framme” är bakvänt. De som tänker så kan ju lika gärna hoppa över försäkring eftersom den då i alla fall inte behövs.
Det man bör kolla på gällande självrisk är två saker. För det första om det är olika självrisk för olika skador. Helt ovanligt är det inte att det är en annan självrisk för stenskott på framrutan än allmänna skador på karossen. Hur stor självrisken ska vara på en bilförsäkring är det helt upp till individen att avgöra men den bör absolut jämföras innan försäkringen tecknas. I slutändan kan det nämligen visa sig att en billig försäkring med dyr självrisk blev dyrare än den dyra med låg självrisk.

Jämför och pruta sedan

Att jämföra bilförsäkringar på jämförelsesidor på nätet är ett mycket bra första steg vid val av bilförsäkring. Det man fyller i är enbart information om sig själv samt registreringsnumret varpå en rad försäkringsbolag presenteras och vad premien skulle bli om ens bilförsäkring skulle tecknas hos dem. Klicka här för att jämföra försäkringspremien på just din bil för att se om du betalar för mycket.

Nästa steg är att se om någon av de tex fem första har de kriterier som du behöver ha på din bilförsäkring. När försäkringen hittats som nu uppenbarligen passar efter behov och är en av de fem billigaste på marknaden är det lätt att lockas till att teckna den. Men det ska man inte göra.

Nästa steg är nämligen att justera/förhandla/pruta ner priset. Att ringa ett försäkringsbolag och tro att det går att pruta är lite väl optimistiskt. Ska de ge dig något vill de ha något annat tillbaka. För det första kanske någon i familjen redan haft bil i många år och därmed har många skadefria mil. Att skriva bilen på den personen är ett sätt att få ner priset. Det man ska komma ihåg i dessa fall är att bilen måste vara skriven på en person som använder den minst lika mycket som de andra. Det går alltså inte att skriva en bilförsäkring på sin pappa som bor 20 mil bort. I dessa fall kan det sluta med att ens bilförsäkring inte ger en enda krona i ersättning om olyckan är framme.

Några andra sätt är att alltid parkera bilen i ett låst garage, att ha larm på bil samt garage eller att samla flera försäkringar på samma bolag. Det är inte ovanligt att bolag erbjuder upp till 20% rabatt om tex billån, huslån, hemförsäkring och någon till samlas hos dem. Det kan låta som en stor rabatt men det är alltid helheten som man ska kolla på. Blir det verkligen billigare och har de verkligen de försäkringar som du vill ha? Om det är så – använd rabatten, annars sök vidare.

Alla dessa sätt att pressa priset ingår inte i det pris som jämförelsesajterna visar.

Att jämföra bilförsäkring 4 enkla steg

Så i tre steg kan du få den bilförsäkring som passar dig bäst. 1. Se över dina behov gällande självrisk och andra detaljer i avtalet. 2.  Jämför bilförsäkring. 3. Utgå från de billigaste och leta vilken som passar dig. 4. Förhandla (kallas även pruta) dig till lägre pris.