Dysor – Vad är det?

När en privatperson ska köpa ett duschmunstycke tittar man delvis på utseendet och delvis på hur vattnet fördelas av munstycket. Hur vattnet strålar avgör mycket upplevelsen av duschen. En del munstycken är även justerbara vilket möjliggör flera olika varianter av vattenstrålar. Men oavsett vilken modell som köps så benämner man dem som duschmunstycken och köper dem i välutrustade badrumsbutiker.

Inom industrin används vattenstrålar i flera olika syften. För att forma strålen på det sätt som ger bäst resultat används något som kallas för dysor. De har i stort sett samma funktion som ett duschmunstycke men dysor är främst tillverkade för att användas industriellt. De kontrollerar och reglerar vätskans flöde, en vätska som inte alltid behöver vara vatten utan lika gärna kan vara syra. Det är även vanligt att kontrollera ett gasflöde med en dysa. Dysor kan bland annat köpas på www.pnrnordic.se

Olika dysor

Hur dysor kategoriseras varierar men en vanlig uppdelning är:

Konvergenta – Dysan är avsmalnande och skapar därmed en mer riktad stråle

Divergenta – Dysan är bredare (i flödets riktning)

KonvergentDivergent – Dessa har först en avsmalning och sedan en breddning. Dessa dysor går även under namnet lavalmunstycke.  Med ett lavalmunstycke kan exempelvis gasflödets acceleration ökas vilket bland annat används i turbomotorer och gasturbiner.

 

Några dysor med olika spridningsfunktion är:

Hålkon – Ger en spridningsbild likt ett O dvs inget flöde i mitten

Fullkon – Denna ger en spridningsbild likt en cirkel, kvadrat eller oval men oavsett så är den fylld. Det är detta som främst skiljer denna mot hålkon.

Flatstråle – Precis som namnet avslöjar så ger denna dysa en flat stråle. Detta genom ett elliptiskt hål alternativt ett runt hål men där en deflektor formar strålen mer flat.

Flatstrålen är mycket lämplig att använda vid rengöring då den på ett effektivt sätt ”skrapar” ihop det som ska samlas samman. Många andra strålbilder skapar motsatsen d.v.s. sprider ut det oönskade skräpet.