Mätinstrument för golfbanan

 För att bli en riktigt bra golfspelare krävs det åtskilliga timmar av träning. Men för att bli proffs räcker det inte med att bara träna mycket utan för att för att nå de riktigt höga resultaten krävs även utrustning i hög kvalité. Det gäller allt från klubbor till bollar. På senare år har även olika mätinstrument lanserats så att golfspelaren lättare kan avgöra avståndet till olika punkter på banan. Det underlättar i planeringen av spelet. För alla som testat att lita på ögonmåttet vet att det inte är speciellt pålitligt.

 De produkter som används för att mäta avstånd kallas generellt golf-Gps. Detta är alltså ett samlingsnamn för flera olika mätinstrument. Vissa säger att de köpt en golf-Gps men det är då lite felaktigt då detta kan vara allt från en golfkikare till en handburen GPS. 

Nedan presenteras de vanligaste varianterna av Golf-Gps samt dess fördelar och nackdelar.  För den som vill läsa ytterligare om dessa instrument rekommenderas www.golf-gps.se.

 App

Ett av de sätt man kan använda sig av för att mäta avstånd är att ladda ner den app som är kopplad till den golfbana man spelar på. Genom det kan man många gånger se hur banan ser ut och även se avstånd till olika punkter. Fördelen är att den ofta är gratis eller mycket billig. Dessutom har man ju alltid med sig telefonen. Nackdelen är att den är den enhet som ger sämst exaktheten i resultatet. Det betyder inte att det inte är värt att använda denna möjlighet utan bara att de övriga ger tydligare resultat. Orsaken att den inte alltid mäter exakt handlar framförallt om att telefoner inte alltid har perfekt kontakt med de satelliter som ger positioneringen.

 Röstknapp

En mycket enkel golf-Gps är röstknappen. Man kan ha den fäst på bältet eller på golfbagen eftersom den är relativt liten. Med ett lätt knapptryck aktiverar man den och en röst läser upp hur många meter det är fram till greenen.  Fördelen är att det går extremt fort att få resultatet. Man behöver inte plocka fram någon speciell apparat. Nackdelen är att det kan upplevas störande att höra någon prata  – och då särskilt för medspelare.

 Bärbar enhet

Idag säljs det bärbara GPS-enheter i varje teknikbutik. De används till olika ändamål och en bärbar Golf-GPS är speciellt utvecklad just för golf.  De ser alltså ungefär ut som en klassisk bärbar GPS.

Fördelen är att de kan visa avstånd mycket tydligt och även layouten på banorna. Nackdelen är att de är lite klumpigare att bära med sig.

 Kikaren.

 En golfkikare har sin fördel i dess exakthet. Med en laserstråle från kikaren mäts avståndet till det man tittar på med en extrem tydlighet. Frågan är om man kan få bättre mätning med någon annan golf-Gps.  Nackdelen är att man enbart kan mäta avståndet till punkter man kan titta på med kikaren. Har banan en böj eller om greenen döljer sig bakom en skogsdunge blir det alltså omöjligt att mäta avståndet.

 Vilken enhet du bör köpa handlar alltså främst om vad du anser vara viktigast. Är det enkelheten, exaktheten, priset eller storleken?