Myosit – En sjukdomsgrupp inom familjen Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn för idag över 200 olika sjukdomar. Det är egentligen en felaktig benämning då den mer medicinska benämningen är reumatologiska sjukdomar. Även riksförbundet för personerna med dessa sjukdomar heter Riksföreningen för bekämpande av de reumatiska sjukdomarna men kallas i vardagligt tal Riksföreningen mot Reumatism RMR. Av den anledningen kommer ordet reumatism att fortsättningen användas.

Men det är viktigt att komma ihåg att reumatism är ett samlingsnamn. Visserligen mildras symtomen ofta av samma behandling och de hjälpmedel som används är liknande. Men det betyder inte att behandlingarna, medicinerna och hjälpmedlen alltid är exakt lika.

Myosit är en sjukdomsgrupp som hamnar i sjukdomsfamiljen reumatism. Den i sig är uppdelad i tre olika varianter vilka är polymyosit, dermatomysoit och inklusionskroppsmyosit. Det som är lika för dessa tre är att inflammation i musklerna skapar en svaghet hos patienten samtidigt som det ger en smärta i musklerna. Utöver det kan både leder och lungor påverkas negativt på grund av musklernas svaghet.

Inklusionskropssmyosit

Den ovanligaste sjukdomen inom denna del av reumatism är inklusionskroppsmyosit som enbart 2 personer per 1 miljon invånare får. Det som är typiskt är att det oftare än de andra sjukdomarna leder till förtvining av muskler. Dessutom blir patienten ofta svag i lårmuskler och höftmuskler i första hand. Då patientens knän helt plötsligt kan ge vika blir ibland följden även fallskador.

Polymyosit

Poly betyder ”flera” och denna sjukdom karakteriseras genom att det är inflammation i flera muskler. Detta sker oftast långsamt vilket kan göra det svårt att hitta orsaken till smärtorna i början. Men det finns även gånger då reumatism av detta slag uppstår snabbt. Det kan då räcka med några få dagar eller veckor.

Denna del av myosit upptäcks oftast genom att patienten är mycket trött, tappar vikt och förlorar styrkan i muskler kring skuldror, höft, ben och armar. Beroende på vilken del av kroppen som drabbas kan olika problem uppstå. Men då patienterna ofta tappar muskulatur kring benen får de ofta svårt att gå. Uppstår det kring hals eller mun kan patienten få svårt att svälja eller till och med andas. Om reumatismen sitter på lungorna blir symtomen hosta och flåsningar.

När det talas om reumatism tänker många att det främst handlar om muskelvärk men endast hälften av de med Polymyosit får ont i musklerna. Dessutom kan sjukdomen även angripa andra delar av kroppen än bara musklerna.

Dermatomyosit

I likhet med de flesta sjukdomar inom reumatism kännetecknas även dermatomyosit av värk i leder och muskler. I likhet med polymyosit finns symtom som inflammation i olika muskler och då ofta kring höfter, ben och armar.

Det som kännetecknar just denna sort är att det även syns på huden vilket kan ske på två olika sätt. Ögonlocken blir blålila samtidigt som den svullnar samt mörkröda utslag på knogarna.  Det är dessutom inte ovanligt att det förekommer andra slags utslag.

Dessa tre är alltså grenar inom Myosit som i sin tur är en sjukdom inom reumatism. Att då säga att man har reumatism då det egentliga sjukdomsdiagnosen är Polymyosit är att förenkla diagnosen mycket.