Att mäta blodtrycket hemma – Tänk på följande

Allt fler har upptäckt fördelarna med att mäta blodtrycket hemma med en egen blodtrycksmätare. Men bara för att man kan mäta blodtrycket när som helst och utan någon kontakt med sjukvården är det inte hur enkelt som helst. Det finns saker man bör tänka på när blodtrycket tas.

Överarmen ger säkrare resultat

Det finns blodtrycksmätare som mäter på överarmen och de som mäter på underarmen. Även om de bägge varianterna är noggranna så rekommenderas oftast blodtrycksmätaren som används på överarmen, detta eftersom de är något säkrare i sin mätning.

Rätt storlek på manschetten

Det finns olika stora manschetter till blodtrycksmätarna. Har man en normalstor arm ska den manschett som är vanligast användas. Men sedan finns det de som har mycket tjocka eller smala armar, och dessa bör söka efter manschetter som gjorda för deras storlek. Om man har en kraftig arm och mäter blodtrycket med en manschett för normalstor arm kan blodtrycksmätaren visa upp till 20 enheter för mycket. De skulle med andra ord varna personen för att han/hon har för högt blodtryck trots att så inte är fallet.

Man kan grovt säga att de med en överarm på 22-32 cm kan använda normala manschetter medan de utanför det spannet får använda en mindre eller större.

Mät vid rätt tillfälle och på rätt sätt

En orsak till att blodtrycksmätarna blir allt mer vanliga i de svenska hemmen är att de ger ett säkrare resultat än om man tar trycket på sjukhuset. Orsaken är att många är rädd för sjukhusmiljön vilket påverkar blodtrycket uppåt.  Då är det bättre att ta blodtrycket när man är hemma i en trygg miljö.

Men även hemma finns det saker som kan påverka blodtrycket vilket gör att mätarna visar felaktigt resultat.

För det första ska man inte ha tränat, nyttjat tobak eller ätit 30 minuter innan blodtrycksmätaren används. Dessutom bör man sitta ner några minuter och andas lugnt för att pulsen ska gå ner till viloläge.
För det andra är det viktigt hur manschetten sitter. Det får inte finnas några kläder mellan den och huden. Den bör även placeras med ca 2-3 cm kvar till armvecket, och innan man startar blodtrycksmätaren ska man kontrollera att två fingrar går att få in under manschetten. Om det precis går att få in fingrarna sitter den bra.

Tänk på bekvämligheten

För det tredje är det viktigt att man sitter bekvämt eftersom man annars sitter och spänner sig. Benen ska inte vara inte vara i kors och armen som blodtrycksmätaren är kopplad till bör ligga på ett bord så att överarmen är i samma höjd som hjärtat.

Även om blodtrycksmätarna nu för tiden är mycket säkra blir resultatet ännu säkrare om man alltid gör två mätningar vid samma tillfälle. Först genomförs en mätning då blodtrycksmätarens resultat skrivs ner. Endast 2-3 minuter senare kan nästa mätning genomföras. Genomsnittet av de två mätningarna kan då användas som mätresultat. På detta sätt minskas risken för missvisande resultat.

Alla moderna blodtrycksmätare har även minnen som kommer ihåg t.ex. de senaste 50 mätningarna och många har även en funktion som räknar ut medelnivån under en viss angiven period. Med hjälp av den funktionen blir det ännu tydligare om personen har för högt blodtryck samt under vilken period på dagen det är som högst.