Vilken försäkring är det lättast att pruta på?

Överlag är det extremt svårt att pruta på försäkringar i Sverige. Det är ett land som det inte är acceptabelt att pruta i, förutom vid vissa få tillfällen. Men att förhandla är en annan sak. Så egentligen borde kanske rubriken vara ”Vilken försäkring är det lättast att förhandla ner priset på?”.

Det handlar alltså om att ge försäkringsbolagen en orsak att sänka premien genom att ge dem ökad säkerhet på att inget ska hända. Premien speglar ju alltid risken. Skulle försäkringsbolaget anse att det inte fanns en enda procents risk att en olycka skulle hända skulle ju premien vara noll.

När det gäller hemförsäkring är det inte mycket man kan göra. En del bolag ger rabatt om man har jordfelsbrytare och hemlarm men utöver det är de svårt att få ytterligare rabatter.

Däremot är det annorlunda på MC-försäkringarna. Där går det verkligen att få ner priset genom att erbjuda försäkringsbolagen extra säkerhet. För det första erbjuder många bolag lägre premier om man inte lånar ut motorcykeln utan bara kör den själv. För det andra kan man få rabatt om den alltid står i garage. En del bolag kräver till och med att motorcykeln måste stå i ett enskilt garage med lås på nätterna för att de ens ska försäkra den. Men i dessa fall handlar det om riktigt fina märken som t.ex. Harley Davidsson.

Är man två i hemmet som använder den kan man ju självklart inte teckna försäkringen med tillägget att man inte ska låna ut den. Men däremot bör man då kolla upp vem det är billigast att skriva den på. När det gäller motorcykelförsäkringar är det nämligen mycket stor skillnad på unga och gamla förare. Inte så konstigt då de unga är klart överrepresenterade i olyckor.

Lägg därtill att larm kan ge lägre premier och att märken som inte är så stöldbegärliga inte kostar lika mycket att försäkra som de mer lyxiga varianterna.

Så med andra ord är nog MC-försäkringen den försäkring som det är lättast att pruta/pressa priset på.