Pensionens olika delar

Du jobbar ca 45 år och sedan är det dags att gå i pension. Men hur mycket kommer du att få i pensionsutbetalning och vilka delar består pensionssystemet av? Vi tar det från början:

Allmän Pension

Den allmänna pensionen består av två delar. Den första är olika stor för alla eftersom den grundar sig på hur mycket inkomst man har dragit in under sin arbetsföra tid. Sammanlagt avsätts 18,5% av lön och andra skattepliktiga inkomster till denna allmänna pension. Av dessa går 2,5% till premiepensionen vilket är den del som man som privatperson kan påverka genom att placera dem rätt. Dessa pengar går alltså att placera i upp till fem olika fonder och byta hur många gånger man vill per år.

Inom den allmänna pensionen finns även något som kallas för grundpension. Denna träder i kraft hos de personer som inte haft någon, eller haft mycket låg inkomst. Tack vare grundpensionen får alla en allra minste pension.

Tjänstepension

Nästan alla som arbetar får även det som kallas för tjänstepension. I dessa fall avsätter arbetsgivaren en summa varje månad som går till denna pensionsdel.  Det vanligaste är att arbetsgivaren har avtal med någon av de fyra största tjänstepensionsföretagen vilka är SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-03. Men det finns även några få som valt andra samarbetspartners. För att vara säker på var pengarna placeras bör man höra med sin arbetsgivare.

Tjänstepensionen kan byggas upp på två sätt. Antingen genom förmånsbestämd eller premiebestämd. Med förmånsbestämd avsätts en förutbestämd procentsats av lönen. Med Premiebestämd betyder det att en fast summa är bestämd.

Privat pensionssparande

Att ha privat pensionssparande är helt valfritt och det finns en mängd olika lösningar. De vanligaste är att man tecknar en pensionsförsäkring genom en bank eller försäkringsbolag. Varje månad avsätts då valfri summa till en fond som sedan är låst till man blir pensionär. De som gör detta kan alltså inte ta ut pengarna i förskott vilket då anses som en trygghet. Andra vill vara mer flexibel och väljer att spara direkt i fonder vilka går att sälja och köpa när som helst.

Idag finns det en rad olika möjligheter att spara privat och det lättaste sättet att få överblick är att prata med sin bankman.