Jämföra bensinkort

Alla de stora bensinbolagen erbjuder så kallade bensinkort. Kreditkort som ger ett flertal fördelar till kortägaren och som sänker kostnaden för drivmedlet. Den som exempelvis alltid tankar på Statoil bör självklart välja ett kreditkort från denna bensinstation. De som däremot har möjlighet att tanka på flera olika ställen bör jämföra bensinkort för att därigenom hitta det som ger mest rabatter. Några punkter att titta på för att hitta bäst bensinkort är:

Årsavgift – På just bensinkort är det extremt vanligt att årsavgiften tagits bort. Dessutom bör man inte lägga så stor vikt vid just denna punkt då bonusar och fördelar klart väger upp även om kortet skulle kosta några hundra. Ändå är det just denna punkt som många tittar på i val av bensinkort.

Rabatt på bensin/diesel– Alla kort ger rabatt inom den egna kedjan. Det kan exempelvis vara 15 eller 25 öre rabatt per tankad liter. Ofta skiljer rabattsatsen beroende på om tankning sker på bemannad eller obemannad station.

Bonus – Vissa kort ger bonus på allt som köps in. Detta alltså oavsett om kortet används på just den bensinstationen eller hos en annan butik. Däremot brukar inte bonus ges vid inköp på konkurrerande företag. Den som handlar för 10.000kr per månad med kortet får tillbaka 1200kr på ett år.

Inlåningsränta – Av någon anledning är bensinkorten de kort som generellt ger högst inlåningsränta. Men det skiljer stort här. Vissa ger ingen ränta alls medan kreditkort från andra bensinbolag kan ge upp till 1,5%. Att kunna få en ränta på 1,5% (2016) är extremt bra då de bästa bankerna vid samma tillfälle gav ca 1%.

Uttagsavgift – Att använda kort är smidigt och enkelt – men det är inte alltid möjligt. Därmed kommer behovet av kontanter finnas kvar. En medelprisnivå för uttag med kreditkort är 2% men minst 30kr. Den som har behov av kontanter ofta kommer därmed att få en hel del kostnader under året. Därmed blir det även en punkt att jämföra.

Ränta – En av fördelarna med kreditkort är att hela fakturan inte behöver betalas på en gång. En flexibel kredit som hela tiden är tillgänglig. Samtidigt tillkommer det en räntekostnad om betalningen skjuts upp. Kommer kortet användas som en flexibel kredit kan det vara en fördel att söka efter bensinkort med de lägre räntesatserna.