Intressant fakta från intervju med Financer.com

På Fondanalys.se finns en intervju med Marcus Lindblad kring lånevanor samt olika investeringsmöjligheter. Intervjun med honom finns även på engelska här.

  1. Svenskarna är högt belånade

Sverige presenteras ofta som ett ”rikt land med fattig befolkning”. Med det menas att svensken överlag lever ett gott liv och har goda levnadsförhållanden. Men samtidigt är nettobelåningen extremt hög. Därmed lever man delvis på lånade pengar vilket i längden kan vara riskabelt vid kraftiga räntehöjningar eller lågkonjunktur. Jämförs Sverige internationellt ligger vi på en av de högre nivåerna gällande nettobelåning per person.

I intervjun nämns att 50% av alla svenskar med lån inte skulle klara av en förhöjd boendekostnad på ungefär 2000 kr. Det innebär att man skulle få svårigheter att betala sina lån vid högre kostnader eller mindre inkomster.

  • Räntor och avgifter är vad som skiljer länderna åt

Financer.com arbetar med att jämföra och hjälpa konsumenter att hitta passande lån- och investeringsform. Generellt menar de att varianterna på lånen är ungefär lika oavsett vilket land det gäller. Det som däremot skiljer är de lagar som reglerar lånen, dess räntor, avgifter m.m.

Ett exempel kan tas från Sverige som i september 2018 fick en ny högkostnadskreditslag. En lag som primärt har reglerat snabblånen utifrån att de fått maxtak på både ränta och totalkostnad för lånet. Detta är även något som kan hittas i flera andra länder inom EU även om gränserna är olika höga.

Finland införde liknande regleringar för snabblånen ett par år före Sverige vilket gjorde att man tittade på deras resultat när Sverige skulle utforma en egen lag.

  • Lån utan UC ökar i intresse

Ännu en punkt som tas upp i intervjun är att efterfrågan på lån utan UC ökar. Detta är alltså lån som tecknas av personer som inte vill att kreditupplysning hos UC ska genomföras. Orsaken är, i de allra flesta fall, att man inte vill att kreditupplysningen och lånet ska påverka andra delar av privatekonomin. Dessa lån har generellt högre ränta men konsumenterna verkar anse att detta är ett pris man är beredd att betala för att inte få kreditupplysningen registrerad.

  • Alternativa investeringar ökar

En sista punkt som nämns är att intresset för alternativa investeringar ökar. Detta gäller då både investeringar med hög risk och de med stabil utveckling. I intervjun nämns kryptovalutor och P2P-lån som verkligen står långt från varandra gällande risk. Kryptovalutor har en extrem volatilitet medan P2P-lån ger en stabil (men lägre) avkastning över tid.