Detta påverkar priset på bilförsäkringen

 De som jämför bilförsäkringar kommer snabbt att se att priset varierar kraftigt. Inte bara mellan olika bilmodeller utan även på en och samma modell. Detta eftersom det är en rad olika faktorer som avgör vad premien blir. 

Trafik- Halv –Hel

Den faktor som mest uppenbart påverkar premien på bilförsäkringen är hur mycket försäkringen ska täcka. Det är lag i Sverige på att man minst måste ha trafikförsäkring på de bilar som ska köras i trafik. Att enbart välja trafikförsäkring är ett sätt att hålla priset nere men man ska då vara medveten om att man knappt har något försäkringsskydd alls på varken bilen eller på sig själv gällande bland annat juridiskt skydd, vagnskadeskydd eller krishjälp vid olycka. 

Bilens värde

Som alla försäkringar så påverkas premien av värdet på det som ska försäkras. När en bilförsäkring jämförs har de flesta redan köpt bilen vilket gör att denna faktor är svår att påverka. Men för den som inte hittar en tillräckligt billig bilförsäkring kan det vara en idé att fundera på att byta till en mindre eller äldre modell. 

Körsträcka per år

Hur många mil som bilen rullar varje år är en av de faktorer som påvekrar premien. Men detta i mindre utsträckning än de ovan nämnda punkterna. De som vill pressa priset så mycket som det går ska alltså köra bilen mindre än 1000 mil per år då det är lägsta nivån. 

Parkeringssätt

Försäkringsbolag vill självklart premiera kunder som tar väl hand om sin bil och försvårar för tjuvar att ta den eller personer att utsätta bilen för skadegörelse. Kan bilägaren lova att bilen alltid kommer att vara parkerad i ett låst garage ger försäkringsbolaget ofta ett lägre pris på bilförsäkringen.

Skadefria år

Även om man inte kan skydda sig mot vilka olyckor som helst så påverkar körstilen till stor del om man kommer vara med om en olycka eller inte. Personer med många års skadefria år får därför billigare premie eftersom de anses vara duktigare förare. Har man själv inte några skadefria år kan det därför vara värt att undersöka om premien blir billigare om bilen står på sambon eller den andra hälften i äktenskapet.
De som jämför bilförsäkring och söker efter det billigaste alternativet bör alltså fokusera på dessa punkter och förändra dem till det bättre för att på så vis få ner premien.