De 8 mäktigaste kvinnor i IT-världen 2009

När det handlar om makt och höga positioner i samhället dominerar männen. Detta näst intill oavsett vilket yrke eller område det handlar om. Sedan finns det branscher där männen dominerar extra mycket vilket tex är IT-världen. Men det betyder inte för den skull att det inte alls finns några mäktiga kvinnor inom det området. Här är de som var klassades som mäktigast år 2009 av tidningen IT24.

Annete Holm

Hon var Stockholms IT-direktör år 2009. Eftersom 45.000 datorer skulle bytas ut i skolor och annan kommunalverksamhet samtidigt som de alla behövde tillgång till dem i sitt arbete var det ett tufft jobb som Annete Holm hade på sina axlar. Hon var anställd för att dirigera detta jobb vilket hon också lyckades mycket bra med.

Marie Westrin

När 4G var på utveckling var Marie Westrin chef för utvecklingen inom drift- och underhållssystem i teleföretaget Ericsson. Hon hade 5.500 anställda under sig i tre olika länder.

Adriana Lender

Adriana kom in på denna lista år 2009 efter att hon blivit generaldirektör för Försäkringskassan. Hennes första stora och tunga uppdrag var att få kontroll på de allt för höga IT-kostnaderna.

Åsa Torstensson

Åsa hade en av de mycket stora posterna inom Sveriges politik gällande IT. Presenterade bland annat en strategi för hur Sverige på lång sikt skulle jobba med utvecklandet av bredband och dess utbredning.

Eva Listi

Jobbade på Ericsson och hade ansvar för hela IT-infrastrukturen.

Eva Gidlöf

Var Sverigechef över företaget Tieto. Företaget hade haft en längre tuff period när Eva fick ansvaret. Året 2009 satsade de hårt på de kommunala upphandlarna för att på så vis få rätsida på ekonomin.

Karin Markindes

Karin var mycket känd som en uppskattat utbildare inom svensk It-sektor.

Åsa Sundberg

Åsa Sundberg arbetade brett i flera företag genom bland annat att vara styrelseledamot. Åsa var involverad i Provider Venture Partner samt hade en ordförandepost i Teracom. Dessutom hade hon en styrelsepost i Mobilaris, The Cloud samt det amerikabaserade företaget Fox Technology. Detta företag arbetade med IT-säkerhet genom mjukvara.

Källa IT24.se