Bilförsäkring – Vad ingår och vad ingår inte?

Den första bilen är inköpt och det sista 18-åringen tänker på är att teckna en bilförsäkring. Än mindre tid läggs ner på att avgöra vilket försäkring som passar bäst utifrån behoven samt om endast en trafikförsäkring ska köpas eller om det ska bli en halv- eller helförsäkring.

Så vad ingår i dessa olika delar?

Trafikförsäkring

I Sverige finns en lag som bestämmer att alla som har ett motorgående fordon måste ha en trafikförsäkring. Det är alltså inte lagligt att välja bort detta alternativ och de som ändå gör det kan beläggas med böter.  Att den är obligatorisk beror på att ingen person ska bli utan ersättning om en olycka framme.

Trafikförsäkringen ersätter:

– skador som uppstått på personer som suttit i bilen samt blivit skadade utanför bilen. Detta gäller både förare som passagerare samt andra medtrafikanter.

–  skador på andra personers fordon och andra egenomar som föraren orsakat av en olyckshändelse.

Trafikförskäingen ersätter inte:

– Skador på förarens egen bil.

De som endast väljer att teckna en trafikförsäkring är de som i första hand letar efter en billig bilförsäkring och inte anser att bilen har något värde att försäkra.

 

Halvförsäkring

De som tecknar en halvförsäkring på sin bil får samma skydd som i en trafikförsäkring men med tillägget att ersättning även kan betalas ut vid stöld och vissa fordonsskador.

Halvförsäkringen ersätter:

– skador på fordonet som uppstått av brand, explosion eller blixt.

– stöld av bilen eller dess tillbehör. Detta gäller fastmonterat material som cd-spelare, inbyggd GPS och liknande. Däremot brukar ersättningsnivån vara olika beroende på om utrustningen är fabriksmonterad eller om den monterats dit i efterhand.

– skada på vindruta och andra rutor. Däremot brukar inte den täcka för skador på tak som består av glas.

– skador på motor och vissa elektroniska delar om bilen inte har körts ett visst antal mil eller om den inte är ett visst antal år gammal. Vad exakt som gäller bör kontrolleras i avtalsvillkoren.

– behov av krishjälp vid tex traumatisk olycka. Det vanliga är att försäkringsbolaget ersätter för 10 behandlingstillfällen av tex en psykolog men det varierar i hur många tillfällen samt vilka som ska erbjuda hjälpen.

– behov av bärgning. Bilen kan då transporteras till närmaste stad medan föraren får resa till hemorten. Detta gäller även om föraren skadat sig och på så vis inte kan köra bilen vidare

– advokatkostnader vid tvister. Det kan tex vara tvister som uppstått vid olycka, inköp m.m

Halvförsäkringen gäller inte

– stöld av bilen av en person som fått låna bilen med ägarens medgivande. Det samma gäller om någon familjemedlem stjäl den eller någon annan som har tillgång till nycklarna.

– stöld av utrustning som inte är direkt kopplad till bilen. En portabel GPS går att använda i många olika syften och är alltså inte knyten direkt till bilen. Av den anledningen betalar vissa försäkringsbolag inte ut ersättning för stöld av dessa.

– stöld av egendom som är personlig. I detta fall kan en hemförsäkring istället ge ersättning.

– skador som uppenbarligt är slitage eller som uppstår på grund av fabrikationsfel. Vid slitage får ägaren själv stå för underhållet och vid fabrikationsfel kan garantin täcka om sådan finns.

–  för skador som uppkommit av brand där brandorsaken går att spåra till en explosion i däck, ljuddämpare eller slangar. Det varierar något mellan de olika försäkringsbolagen på denna punkt men grunden är att de oftast frånsäger sig ersättningsskyldighet om branden uppstått på vissa ställen. Detta eftersom dessa explosioner oftast uppstår av misskötsel.

– för skador där orsaken till skadorna går att spåra till köld, fukt eller korrosion. Orsaken är i likhet med punkten ovan att ägaren bör se till att detta inte uppstår genom att ta väl hand om sin bil.

– advokatkostnader vid mindre mål eller vid skilsmässa. Med mindre menas mål där summan understiger ett halvt prisbasbelopp

Helförsäkring

De flesta väljer att teckna en helförsäkring på sin bil eftersom det ger den största tryggheten. Då ingår allt som trafik- och halvförsäkringen täcker med tillägget att försäkringen även kan ge ersättning vid fler vagnskador.

Helförsäkringen ersätter

– skada på fordonet. Detta oavsett om det sker vid olycka, skadegörelse eller om det är föraren som råkar vara orsaken, förutsatt att det inte var medvetet.

Försäkringen ersätter inte om:

– skadorna är orsak av väta, korrosion eller köld. Detta eftersom ägaren förväntas vårda sin bil så att detta inte ska förekomma.