Att tänka på vid köp av barnförsäkring

Våra barn är det vi är räddast om i hela livet. Många skulle hellre ta på sig sjukdomar och besvär om det skulle visa sig att barnet då skulle slippa det. Men tyvärr går det inte att göra den överenskommelsen. Däremot kan barnförsäkringarna underlätta en hel del för barnet och dess föräldrar om olyckan är framme vilket gör denna försäkring till en av de viktigaste i livet. Barnen är det viktigaste och ska därför skyddas så mycket som det går.

Det finns en rad punkter man kan tänka på vid köp av barnförsäkring. Vilka som är viktigast beror lite på vad man själv prioriterar i livet. Men detta är tre av de större punkterna som bör styra valet av barnförsäkring.

Titta inte på priset i första hand

Det finns en uppsjö av hemsidor som hjälper konsumenterna att hitta den billigaste försäkringen. Detta oavsett om det gäller barnförsäkringar, bilförsäkringar eller någon annan. Men att börja i den ändan kan mycket väl visa sig vara dumsnålt. Det viktigaste är inte priset utan vad försäkringen innehåller. Självklart finns det tillfällen då priset i stort sett är det enda som avgör vilken försäkring som ska tecknas men då är det vid tillfällen där enstaka prylar ska försäkras. När det gäller människor är avtalet betydligt viktigare än om den kostar några kronor mer eller mindre.

Sjukdomar i släkten – Tilläggsförsäkring

En punkt som skiljer de olika försäkringsbolagen åt och som ofta är något som även påverkar priset är avtalsvillkoren kring olika sjukdomar och diagnoser. Om föräldrarna är medveten om att det finns speciella sjudommar i släkten är det en stor fördel att leta efter en barnförsäkring som täcker just dessa. Ersättning betalas ut från försäkringsbolagen om barnet får diagnosen vilket i praktiken oftast betyder en nedsatt arbetsförmåga och därmed mindre inkomst. Med andra ord är denna del av försäkringen mycket viktig då det kan påverka barnets framtid under en lång tid.

I avtalen brukar det även stå en rad sjukdomar och diagnoser som försäkringen inte gäller för. Hur bred och dyr den än är finns det ju alltid undantag. Men det finns även tilläggsförsäkringar som går att teckna för enstaka sjukdomar för de som upplever att de vill speciellt vill försäkra sig mot just dessa. Utöver det finns det tilläggsförsäkringar som ger ersättning om barnet blir tvungen att vistas på sjukhus under en längre period på grund av vissa sjukdomar.

De allra flesta väljer endast en grundläggande barnförsäkring utan tillägg på denna punkt. Men finns det skäl att tro att risken är större än normalt att barnet kommer att få någon av dessa ovanligare sjukdomar är det verkligen värt att syna denna del av avtalet noggrant.

Välj innan barnet är fött

Att börja titta på en barnförsäkring redan innan barnet är fött är en god idé. Detta särskilt om det är första barnet. Många har köpt in kläder, barnsäng, inrett barnrummet och planerat föräldraledigheten. Men de glömmer kanske det viktigaste – barnförsäkringen. Orsaken att man ska börja fundera på vilken försäkring som man vill köpa redan innan födseln är flera

För det första är det en enormt stor omställning i livet att få barn vilket gör att det sista de nyblivna föräldrarna vill göra är att sätta sig in försäkringsvillkor och jämföra olika bolag mot varandra. Att välja försäkring blir lätt något man inte prioriterar under den första tiden, mellan nattvak, blöjbyten och barngråt.

För det andra, vilket är den viktigaste orsaken, är att det går snabbare att bestämma sig och skicka in ansökan. De flesta försäkringsbolag har en klausul som säger att ansökningar som kommer in senare än 6 månader efter födseln får behandlas på ett annat sätt. De kan nämligen neka ersättning för vissa åkommor om ansökan kommer in så sent och barnet får dessa senare i livet.

För det tredje är det alltid bra att teckna en försäkring så fort som möjligt för att undvika att barnet är oförsäkrat under en viss period.