Att tänka på innan man tecknar hemförsäkring

 En hemförsäkring är en mycket heltäckande försäkring som inte enbart ger ett skydd för bostaden utan även för de saker som ägs av de som bor i huset/lägenheten. När man jämför hemförsäkring bör man inte bara stirra sig blind på priset eftersom det viktigaste är att försäkringen täcker de individuella behov som man har. Det första man bör göra är alltså att kartlägga sitt behov. Därefter kan man jämföra premien på de försäkringar som uppfyller kraven.

 Bostadsrättstillägg

Om man har lika stor boendeyta betalar de som bor i hyresrätt mindre premie på sin hemförsäkring i förhållande mot de som bor i bostadsrätt. Detta eftersom de personer som bor i bostadsrätt nästan alltid måste teckna ett bostadsrättstillägg. Däremot finns det vissa bostadsrättsföreningar som även betalar detta tillägg för sina medlemmar. Av den anledningen kan det vara lönsamt att kontakta sin bostadsrättsföringen och fråga hur det ligger till i denna fråga innan man börjar jämföra och teckna hemförsäkring.

 Lösöre – Försäkringsbelopp

Med lösöre menas den egendom som försäkringstagaren äger. Ofta går det att försäkra från några hundratusen upp till över miljonen. Självklart påverkar försäkringsbeloppet det slutgiltiga priset men på denna punkt ska man definitivt inte snåla. Skulle oturen vara framme och allt brinner upp är det minsta man vill  att få ekonomiska bekymmer och inte kunna  köpa in allt som behövs i vardagslivet. Beräkna hur mycket lösöre du har och välj en nivå något över detta. Det man ska komma ihåg är att man ofta köper på sig saker och att man lätt glömmer att höja försäkringsbeloppet vid dessa tillfällen.

 Drulle

Drulletillägg, även kallat oturstillägg eller allrisk, är något som många väljer att komplettera hemförsäkringen med. Det är inte något måste men är extremt vanligt då det ger ett skydd mot ren klantighet. Tappar man telefonen i badkaret eller ramlar över tv:n täcker denna tilläggsförsäkring.

 Självrisk

De som jämför hemförsäkringar märker snart att självrisken inte skiljer mycket mellan de olika bolagen. Det kan vara någon hundring mer eller mindre men detta bör alltså inte vara en avgörande faktor i jakten på den bästa hemförsäkringen.

 Premie

Premien är hur mycket försäkringen kostar per år. På denna lista står premien längst ned av en medveten orsak. När man ska försäkra sitt hem bör inte premien vara det primära att jämföra. Börja med att rama in ditt behov av eventuella tillägg, försäkringsbelopp m.m. När detta är gjort kan den biligaste väljas. Att först utgå från priset är att chansa för mycket vilket kan bli extremt kostsamt i längden.