Hårdaste materialet på växthus

Växthus finns i flera olika material och kvalitéer. Detta är även något som återspeglar sig i priset. Vilket material som är bäst beror självklart på hur växthuset kommer att användas och inte minst vilka som ska vara där. Kanske är det värt att betala lite mer för att exempelvis få ”okrossbara” rutor.

Polykarbonat

Är kvalité och hållbarhet i fokus kan ett växthus med skivor av polykarbonat väljas. Grunden är, som i många växthus, aluminiumramar. Men istället för relativt ömtåliga glasskivor har dessa istället bytts ut till materialet polykarbonat.

Det är ett relativt nytt material som verkligen skapat nya förutsättningar för att bygga hållbara växthus. Solens strålar släpps via rutorna och växtligheten får samma ljus som med ett ”klassiskt” växthus. Många ser inte ens någon skillnad på dessa olika modeller.

Men när det kommer till hållbarhet är det stor skillnad. En boll som skjuts snett kommer inte att förstöra rutorna. Därmed behöver man exempelvis inte vara lika försiktig när barnen är där och hjälper till med de små växterna.

Bäst med polykarbonat – Hållbarheten.

Glas  

Glas är än så länge det vanligaste materialet på växthus. Den stora fördelen med glas är den mycket höga graden av ljusinsläpp. Med glas kommer man upp till hela 90% vilket gör glas till det billigaste alternativet i förhållande till ljusinsläpp. Däremot skyddar inte glas mot UV-strålning. Dessutom är det betydligt mer skört än annat material.

Bäst med glas – Ljusinsläppet i förhållande till pris

Härdat glas

Härdat glas släpper in mycket ljus och ser ut som vanligt glas. Skillnaden är att glaset håller bättre. Det är härdningen som skapar denna funktion. Skulle glaset gå sönder kommer det ”falla i tusen bitar” istället för som klassiskt glas som går sönder i större delar. Därmed håller det bättre men går det sönder behöver hela skivan bytas ut.

Bäst med härdat glas – Mer hållbart än vanligt glas

Isoleringsplast

Isoleringsplasten har ungefär lika högt ljusinsläpp som glas. En fördel är att UV-strålningen inte släpps igenom (vilket sker med glas). Ännu en fördel är att plasten är mer isolerande än de andra materialen. Om växthuset värms upp av annan värmekälla än solen finns det alltså en stor fördel att välja plasten. Hållbarheten är både bättre – men även sämre än glas. Repor och småsprickor kan lättare uppstå. Däremot tål plasten stötar tydligare än glas.

Bäst med plast – Hög isoleringsförmåga

Sett till hållbarhet är alltså polykarbonat bäst. Om den högre kvalitén sedan är värd det högre priset beror helt på var och hur växthuset är tänkt att användas.

Källa: Fakta ovan är tagen från Hemfint.se och då främst från deras artikel ”Hemfints Växthusguide”. Detta är däremot enbart en del av den ovan nämnda artikeln. Planeras inköp av växthus finns fler faktorer att ta hänsyn till än enbart material. Det kan exempelvis vara var någonstans som växthuset ska stå i trädgården, vad som ska odlas och vilka tillbehör som önskas. (Med reservation för felaktigheter)

Är du osäker på vilket material som passar dina förutsättningar? Ta kontakt med en återförsäljare som då kommer att ställa relevanta frågor och därmed kunna presentera den lösning som är bäst för just dig.