- Galaxens enklaste artikelkatalog

UtbildningCategory Archives

Essä med Rousseau i fokus

Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt  

Rubrik som syftar på huvudtesen

Tack vare forskning och teknisk utveckling kan vi idag ha ett högt välstånd. Alla kan äta sig mer än mätta och vi kan välja mellan 10 olika bilmodeller, se på 100 kanaler och leva längre än någonsin. Vi får det bara bättre och bättre och kan därmed njuta av livet allt mer. Eller?  Allt har även en baksida och det har vårat samhälle också. En baksida som en dag slår tillbaka mot oss då jorden resurser tagit slut och krigen handlar om att kontrollera drickbart vatten. En baksida som redan Rousseau uppfattade för 200 år sedan och kanske har hans tankar aldrig varit mer aktuella än idag.

 Inledning som för läsaren in på ämnet. Lyfter kort fördelar nackdelar och nämner huvudtesen i sista meningen.

Rousseau – Vågade gå mot strömmen

Bland många av de stora upplysningsfilosoferna klev Rousseau fram som en bakåtsträvande konservativ person när han hävdade att teknisk utveckling inte alls var bara till människans fördel -snarare tvärtom. Han såg att utveckling gjorde att människan blev allt mer egocentrisk och tänkte bara på sig själv. Detta samtidigt som ett habegär växte ju mer man fick. Att stilla hungern på materiella ting gick alltså inte utan skapade bara en större hunger. Det var kring detta som hans filosofi växte fram där han menade att människan behövde komma tillbaka till sitt ursprung mer. Att inte se träd och växtlighet som kronor och ören utan som något fantastiskt att njuta av. Att inte låta pengar vara det som styr livet utan istället bry sig om varandra och stanna upp i livet och njuta av vad naturen har att ge oss människor.

Förklara en av hans tankar

 Å ena sidan är det lätt att hålla med honom. Det är ju tack vare ( eller på grund av) den tekniska utvecklingen människan idag gör ett betydligt större ekologiskt fotavtryck i världen än någonsin förrut. Det är samma tekniska utveckling som skapat massförstörelsevapen och farliga kemikalier. Men samtidigt har det aldrig funnits så få fattiga i världen som nu, allt fler går i skolan och flera sjukdomar är i stort sett utrotade. Lyfta fördelar nackdelar

Mycket pekar på att det blir bättre så frågan är bara om det pris vi betalar med den tekniska utvecklingens baksidor är värd att betala för att nå dessa positiva framsteg. En liten slutsummering

 Skulle det blir bättre om man följde Rousseau syn på livet? Koppla ihop det mot förra stycket Med ett fokus på jämlikhet och att alla ska behandlas lika. Där alla ska få bestämma (allbestämmande) istället för att några få ska bestämma över många. Där alla bryr sig mer om kollektivet än om individen.  En ny Rosult tanke I teorin låter det bra och visst skulle det vara bra om vi kunde fokusera mer på varandra än på rikedom. Men fungerar det i praktiken?  Fördel och nackdel

Frågan är kanske inte om det skulle bli bättre utan om det ens är möjligt att genomföra denna förändring. Är vi villiga att ge upp våra personliga valfrihet för att alla andra ska få det bättre? Inte som det ser ut idag. En liten slutsummering

 Idag ses det som positivt om man pratar om miljö och att man ska värna om varandra istället för att ha ekonomiskt seende i allt. Miljökonferenser hålls och galor för världens barn men samtidigt lever svensken på ett sätt som gör att det skulle behöva tre jordklot om alla levde som vi. Kanske pratar vi mer än vad vi egentligen handlar. För att prata är populärt men skulle någon verkligen göra slag i saken och sätta lagar som gör att vi begränsar vår konsumtion och tvingar oss till att inte avguda pengarna så skulle det bli revolution. Den person som skulle driva igenom lagarna skulle bli ensam, utstött och dö fattig – precis som Rousseau. Alltid kul med knorriga liknelser. Måste inte vara perfekta.

 Så nog är det sant – Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt. Men lika sant är det att människan i grunden är för egocentrisk för att kunna leva efter hans filosofiska ideal.  

En avslutning där man tar upp sin tes igen och gärna lämna lite öppet för tolkning.

 Ett exempel av laxhjalpen.com i Gävle. För övriga läxhjälpsföretag i Sverige – Se läxhjälpen.com

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Inför högskoleprovet: Engelsk läsförståelse (ELF)

Högskoleprovets avsnitt om engelsk läsförståelse ingår i den verbala delen och är uppbyggd som ett flervalstest. Detta delprov består normalt av åtta texter, några korta, andra lite längre. På varje fråga följer fyra möjliga svar markerade från A till D, varav endast ett är det rätta svaret. Observera att även frågan i sig är på engelska.

Nedan följer två exempel som visar hur texterna, frågorna och svarsalternativen kan se ut, samt tips på hur man kan gå till väga för att hitta det rätta svaret. Ofta är svarsalternativen snarlika och det lönar sig att läsa igenom både text och svarsalternativ noggrant.

Genom att lära sig vissa strukturer blir resultatet bättre på högskoleprovet vilket banar väg för den utbildning man vill gå.

Leta inte rätt svar  – uteslut de felaktiga

Frågan som följer på nedanstående text är ’What are we told about Judy Garland?’

Judy Garland was one of the oddest movie stars in film history: an awkward teenager with that show-stopping voice, a grown-up gamine with a biting wit. She never matched Hollywood’s idea of womanly glamour. Yet she refuses to fade into oblivion. She haunts us because we can’t figure her out. And what we can’t figure out is that standoff between talent and doom. Garland’s incandescence on screen seemed to equal her self-destruction off it. She married five times, struggled constantly with depression and died of a barbiturate overdose at the age of 47.

Där svarsalternativen är:

 1. She was too fragile for the movies and instead became a singer
 2. Her destiny is part of the lasting fascination that she holds for us
 3. She was a glamorous personality who lived up to the Hollywood ideal
 4. Her many marriages led to depressions and a tragic end

Läs noggrant igenom hela texten från början till slut, innan du går över till att kika på svarsalternativen. Du kommer säkert att behöva läsa texten igen men det är alltid smart att först ha läst den i lugn och ro innan frågan eller frågorna ska besvaras.

Enklast är sedan att gå igenom svarsalternativen en i taget, för att bena ut vilket som är rätt. Vad gäller alternativ A får man svar redan i textens första mening att A kan uteslutas. Alternativ B låter däremot korrekt, men det gör också alternativ D. I det här fallet, läs igenom alternativ C för att avgöra om även det känns rätt eller kan uteslutas. Kvar har vi då B och D. Om det ena alternativet känns mer rätt än det andra, försök då att i första hand utesluta det svar som känns mest fel. På så sätt landar du i en starkare övertygelse om vilket svar som är rätt. Den här frågan besvaras korrekt med B. Alternativ D stämmer gentemot texten så till vida att Judy Garland faktiskt gifte sig flertalet gånger, led av depressioner och dog till följd av en överdos. Texten säger dock ingenting om att det var hennes många äktenskap som ledde till depressionerna. Därav kvarstår endast alternativ B som det rätta svaret.

Vilket är ”Mest rätt”

Frågan som följer på nedanstående text är ’What does the writer imply?’

It is disturbing that some people denounce vaccination as a part of a public health policy. Their view is regrettably fashionable amongst the privileged who take for granted the relative freedom we enjoy from lethal childhood diseases as a result of successful immunization. The idea that improved living standards are solely responsible for the decline of infectious disease is possibly true in the case of immunization for tuberculosis. It certainly does not apply to other illnesses.

Där svarsalternativen är:

 1. Vaccination is necessary to maintain a low death rate among children
 2. Vaccination has led to relatively little effect on public health
 3. Vaccination is a waste of resources in the case of most diseases
 4. Vaccination no longer gives protection against tuberculosis

Vid en första genomläsning framstår återigen flera av alternativen som rätta. Om vi därför går igenom svarsalternativen en i taget kan vi fastställa att alternativ A kan vara det rätta, så länge inget av de andra alternativen är ”mer” rätt. Vad skribenten antyder går inte riktigt i linje med alternativ B, vilket vi därmed kan utesluta, likaså alternativ C. Det sista alternativet är desto klurigare. Får vi i texten svar på om vaccination inte längre skyddar mot tuberkulos? Nej, det får vi ju inte. Det som skribenten menar är snarare att förbättringar i levnadsstandarden, möjligen i kombination med tuberkulos-vaccinationer, har bidragit till en nedgång i förekomsten av sjukdomen. Således är alternativ A rätt.

Lycka till med högskoleprovet 2015 och glöm inte ”leta inte alltid efter rätt svar utan ta bort de felaktiga”

 

 

 

 

 

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Att ta körkort – Steg för steg

Att ta körkort är en lång och dyr process men det är verkligen värt mödan för de som lyckas. Det underlättar inte bara transport i vardagen utan ökar även antalet jobb som går att söka på arbetsmarknaden. Här presenteras vägen till körkortet.

Körkortstillstånd

Oavsett om den person som tänker ta körkort har planerat att köra privat eller på en körskola måste ett körkortstillstånd beställas. Detta är därför den första punkten att göra på väg mot ett eget körkort.

Det är två blanketter som ska fyllas i för att kunna ansöka om detta tillstånd vilka heter ”ansökan om körkortstillstånd och ”hälsodeklaration”.  Den första går att fylla i själv medan hälsodeklarationen även kräver ett intyg från en optiker som bevisar att synförmågan är på den nivån att det inte är trafikfarligt. Syntestet genomförs med eventuella hjälpmedel exempelvis glasögon vilket betyder att detta inte är ett hinder för körkort.

Efter att dessa två blanketter och intyg skickats in ska 220kr betalas in till Transportstyrelsen som därefter, vid godkännande, skickar ut körkortstillståndet. När personen har detta är det lagligt att påbörja övningskörning både privat och via körskola.

Handledarkurs och handledarskap

De som väljer att endast övningsköra på en trafikskola behöver inte gå någon hanledarkurs eftersom trafikskoleläraren har de intyg som behövs för att bedriva trafikskolan. Vid privat övningskörning behövs däremot denna kurs.  På handledarkursen ska både den som vill ta körkortet samt dess handledare vara med. När den är avklarad är det möjligt att söka handledarskap vilket är ett slags godkännande att kursen genomförts och att handledare har de kriterier som krävs för att vara handledare. Detta kostar 170kronor.

Teori och praktik

När blankettarbetet är klart är det dags för den del som oftast upplevs svårast, teorin. Även den går att läsa helt privat eller på trafikskola. Däremot behövs inte några separata intyg för att göra denna del privat istället för att ta hjälp av en utbildad körskolelärare.

Även om många skulle klarat av att studera hemma upplever de att det är lättare att gå till trafikskolans lokal och göra frågor på datorn. Detta eftersom det både ger studiero, då det inte finns annat som stör, och hjälp att få av lärare när man kör fast. Men det ena utesluter inte det andra utan det brukar alltid rekommenderas att man tränar både hemma och på trafikskolan oavsett om det gäller teori eller praktik.

Riskettan

När personen själv anser att han/hon är redo för uppkörning är det dags att ta nästa steg vilket är den obligatoriska riskettan. Om personen kör på trafikskola brukar lärarna planera in detta moment några lektioner innan de anser att personen är helt klar med utbildningen.

Riskettan består av en halvdag teori om de stora riskfaktorerna när det gäller bilkörning dvs trötthet, droger, alkohol och andra faktorer som påverkar körningen starkt negativt.

Halkbanan

Om riskettan är den teoretiska delen av riskutbildningen så är halkbanan den praktiska. Att boka och genomföra en halkbaneövning går att göra själv även om många gör det genom en trafikskola. Många gånger är det till och med billigare att anmäla sig genom en trafikskola då de har avtal med dessa banor.

Halkbanans funktion är att föraren ska uppleva vinterväglagets sämre sidor. Här ska personen köra i en viss hastighet och träna på att styra bilen i olika situationer på det mycket halkiga underlaget. För de som inte tidigare kört på isigt underlag blir detta en aha-upplevelse vilket också är meningen med utbildningen.

Boka och genomför körkortsprovet

Efter att reglerna ändrats för några år sedan är det nu obligatoriskt att boka teoriprovet samtidigt som det praktiska provet bokas. De olika proven måste även genomföras inom en tidsperiod av 14 dagar och personen måste börja med teoridelen. Oavsett resultat på teoridelen ska det praktiska provet genomföras och fås godkänt på någon av delarna gäller detta i två månader. Om den andra delen även blir godkänd inom denna period är körkortet i hamn. Om inte måste både teori- och praktikprovet genomföras ännu en gång.

Grattis – Du är nästan i mål

De som klarat av både teori- och praktikprov får direkt en blankett (Bevis om körkort) av personen som godkände uppkörningen. Detta gäller som lagligt körkort och bevisar att man tagit sig hela vägen fram till sitt mål. Det enda som kvarstår är att vänta in det riktiga körkortet som sedan ligger otroligt bra i plånboken – för resten av livet.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Nyord – Håll dig uppdaterad inför kommande högskoleprov


Varje år presenterar Språkrådet en lista på ord som vuxit fram under föregående år. Det är alltså inte ord som än så länge kommit med i Svenska Akademins Ordlista utan snarare ord som enbart används i talspråk och som speglar samhällsutvecklingen.

Institutet samlar in ord genom att läsa tidningar, se på TV och lyssna på radio. Dessutom kan privatpersoner kontakta Språkrådet och komma med förslag på vilka ord som bör lyftas fram i kommande års nyordsredovisning.

Nyord 2012

Detta är några av de ord som var med på nyordslistan från 2012 och dess betydelse:

Grexit – Ett sammandraget ord av Grekland och Exit och som benämner landets eventuella utgång från EMU.

Hackaton – Även detta ord är en sammansättning av två redan förekommande ord dvs verbet ”att hacka” samt maraton. Det är en tävling eller enbart en utmaning exempelvis inom ett företag som ofta pågår i flera dygn. Under denna tid ska programutvecklare och datatekniker försöka lösa ett specifikt problem. Ett hackaton kan även vara en tävling bland datahackare då de utmanar varandra att hacka en speciell hemsida eller företag.

Henifiera – Att byta han/hon mot att istället skriva hen.

Kramtjuv – En ficktjuv som kramar sina offer och samtidigt länsar deras fickor.

Zlatanera – Att dominera något extremt. Detta efter svenska fotbollstjärnan Zlatan Ibrahimovic som gjorde 4 mål på England 22:e november.

Se de äldre…

Det kan tyckas att dessa ord är konstgjorda och enbart skildrar det år de började användas. Men det är just på detta sätt som ord växer fram och sedan får en sådan stark mark i svenska språket att de till slut lyfts in i SAO. De som tvekar på detta kan t.ex. se på nyord från år 2000 där några av följande ord var med.

Cookie – En textfilm som visar var en person varit på internet.

Karriärcoach – En person som har till yrke att hjälpa andra framåt i deras karriär

Messa – Att skicka SMS

Vinstvarning – Vanligt förekommande innan årsrapporter för företag blir offentliga. Med en vinstvarning talas det om att vinsten troligtvis kommer bli betydligt lägre än förväntat.

Att tänka långsiktigt

Att läsa på samtliga nyord från 2012 i hopp om att dessa ska vara med i högskoleprovet under 2013 är något optimistiskt. Orden har ännu inte fått tillräckligt fäste i svenska språket för att de ska få vara med i detta prov. Men det betyder ändå inte att nyorden ska lämnas helt utanför i förberedelserna för provet.

Det är snarare viktigt variera sitt sätt att förbereda sig för just orddelen. Det går att göra genom att läsa mycket facklitteratur, dagstidningar och tex läsa årets och föregående års nyord.

Det kan vara lätt att tro att den bästa träningen för orddelen är att läsa SAO utan och innan men det sätter inte orden i sitt sammanhang vilket även gör det svårare att minnas dess betydelse. Det är därför betydligt bättre att angripa ordförståelsen från flera olika håll för att på så vis knyta ihop sammanhang, lära sig hur nya ord byggs upp och se likheter mellan olika ordformer.

Lycka till på ORD-provet och glöm inte att rocka fett ! Den som inte vet vad det betyder får titta på nyordslistan från år 2000…

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Att studera på distans – skillnaden på förväntningar och verklighet. Ett exempel

Gästskribent MalinHösten 2012 började jag studera webbutveckling på distans vid Högskolan Väst. Det var direkt efter gymnasiet och jag såg fram emot att läsa någonting jag verkligen var intresserad av. Utbildningen jag ville läsa fanns bara i Trollhättan och jag bor i Göteborg så jag valde att läsa den på distans, vilket jag inte tyckte var något problem utan såg det som ett plus. I den här artikeln ska jag skriva om hur det var för mig och ta upp fördelarna med att läsa på distans och också de nackdelar som finns.

Vad jag förväntade mig

Innan jag började studera tänkte jag bara att allt skulle vara jättebra och härligt att inte behöva åka till skolan varje dag och kunna gå upp när jag vill. Det var nog det jag såg mest fram emot, att få sova så länge jag ville och vara uppe så sent som jag ville. Och också att få bestämma själv när och var jag skulle studera. Jag tänkte att det här kommer vara hur lätt som helst och jag kommer klara det utan problem.

Hur det faktiskt var

Jag märkte ganska snart att mina förväntningar inte riktigt stämde överens med verkligheten. Jag märkte att jag ändå var tvungen att gå upp ganska tidigt för att hinna med allting på en dag och ha tid för att göra andra saker också. Jag märkte också att det var svårare att lära sig vissa saker bara genom föreläsningar och kursböcker. Men det gick ändå bra till en början och jag tyckte det var roligt. Och jag slapp ju faktiskt fortfarande gå upp och ta bussen till skolan, så jag var ganska nöjd ändå.

Efter ett tag började jag hamna efter och då blev allt svårare att hålla jämna steg med schemat. Så om du funderar på att söka en utbildning på distans ska du veta att det krävs en hel del självdisciplin och ambition. I de kurser jag tyckte om och tyckte var roliga gick det jättebra och jag jobbade på bra. Inom de kurserna var det precis som jag hade förväntat mig och jag trivdes med att plugga de ämnena. Jag var mindre motiverad att läsa de kurserna jag inte tyckte jag behövde, vilket ledde till att jag hoppade av tre kurser. Under vissa perioder var det precis som jag hade trott när jag hade lite att göra och det var jätteskönt. Jag behövde inte plugga mer än en gång i veckan och resten av tiden kunde jag göra precis vad jag ville.

Att tänka på innan man väljer en distansutbildning

Så om du funderar på att söka en utbildning på distans ska du veta att det krävs en hel del självdisciplin och ambition. Du måste vara beredd på att den kan krävas en hel del av dig och antagligen mer tid än vad du tror. En annan sak att tänka på är att man inte får träffa sin klass någon gång och man får inte träffa några nya människor. Så om du är en väldigt social person så kan det bli ganska långtråkigt att vara ensam hela dagarna. För mig var det däremot inget problem, det var snarare väldigt skönt att inte behöva skaffa nya vänner i en ny klass, men det är värt att fundera på innan man börjar.

För att sammanfatta så finns det många fördelar med att läsa på distans och det kan vara väldigt skönt och avslappnat, men det finns också en del nackdelar för de som inte är villiga att arbeta hårt. Tro inte att det kommer vara en barnlek för då kommer du få en otrevlig överraskning senare!

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Fördelar och nackdelar med att studera på distans

Gästskribent Malin    Att studera på distans passar inte alla och det kan vara svårt att bestämma sig om man ska välja en distansutbildning eller inte. Denna artikel tar upp de olika för- och nackdelarna som finns för att underlätta valet.

Nackdelar

Det finns en del saker du måste vara förberedd på innan du bestämmer dig för att välja en distansutbildning. Du måste till exempel tänka på att om du är en social person, som gillar att träffa nya människor, så kanske den här utbildningen inte är idealisk för dig. En sådan utbildning innebär många timmar hemma ensam framför datorn.

Tro inte heller att du inte kommer behöva studera lika mycket eller lika intensivt, eftersom det är på distans, för det kan bli raka motsatsen.

För vissa kan det vara svårt att lära sig bara genom att titta på streamade föreläsningar och kurslitteratur. På de flesta kurser finns det också någon form av handledning men det är inte samma sak som att prata med en lärare ansikte mot ansikte och få hjälp.

 

Fördelar

Den största fördelen med en utbildning på distans är friheten. Man får välja helt själv när, hur, var och hur mycket man ska studera vilket kan vara väldigt skönt. Man kan ta sovmorgon när man vill och vara uppe sent om man skulle vilja det.

En annan stor fördel är att man kan välja en utbildning som ligger långt bort och som man annars inte skulle kunna välja just pga. läget. Man får också välja bland mycket fler olika program, kurser och inriktningar. Frågan är inte var skolan ligger utan vilket utbud den har.

Eftersom man kan lägga upp sin studietid precis som man vill kan man också jobba heltid eller deltid under tiden man studerar. Man får möjlighet att söka fler jobb än om man hade gått i skolan vanlig tid varje dag och man har möjligheten att jobba mer än andra som studerar. Vilket såklart leder till att man kan tjäna mer pengar, som alltid är ett plus.

”Kommer det göra någon skillnad när jag söker jobb i framtiden?”

Denna fråga ställs ofta och det är många som tror att en distansutbildning inte är lika mycket värd för en arbetsgivare. Detta stämmer inte alls. Det spelar ingen roll om man har läst en kurs på distans eller i en vanlig skola, man har ändå lärt sig samma saker. Det kan istället vara ett bra sätt att visa arbetsgivaren att man är ansvarsfull och har bra självdisciplin. 

”Är det rätt val för mig?”

Det är bara du själv som kan välja om du vill eller inte men tänk igenom fördelar och nackdelar. Diskutera gärna med någon som har studerat på distans och låt dem berätta hur de upplevt det hela och vad de ser som för- och nackdelar.

För att sammanfatta så är distansutbildningar ett jättebra alternativ om man inte vill flytta för att studera, men man måste veta vad det innebär och vara säker på sin sak innan man väljer det.

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS