april 2014


No Picture

Kreatinets biverkningar

Idag så är kreatin något som används flitigt av elitidrottare såväl som vanliga motionärer. Man har nämligen insett fördelarna kreatinet ger vad gäller bättre prestation och snabbare utveckling av muskler. Det går att skaffa säkra…


No Picture

Essä med Rousseau i fokus

Aldrig tidigare har Rousseau haft mer rätt   Rubrik som syftar på huvudtesen Tack vare forskning och teknisk utveckling kan vi idag ha ett högt välstånd. Alla kan äta sig mer än mätta och vi kan…